T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa İdari Yapı Müdürlüklerimiz

Müdürlükler

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Müdür Ali BECEREN
444 8 662
Görev ve Sorumluluklar

 

1) Merkezefendi Belediyesi’nin çevre koruma politikasını belirlemek, yürütülen faaliyetlerin çağa ve teknolojik gelişime ayak uydurmasını ve halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak,

2) Merkezefendi’nin gelişen nüfus ve ekonomik koşullarına uygun çevre yönetimi sistemlerini oluşturmak,

3) Bir “Çevre Yönetim Konsepti” oluşturarak önemli çevre sorunları ile ilgili kontrol sistemlerinin planlamasını yapmak ve hazırlanan bu planların uygulanmasını sağlamak,

4) Yaptığı ya da yaptırdığı tüm faaliyetlerin geçerli Çevre Kanunu, yönetmelikleri ve standartlarına uygunluğunu sağlamak; faaliyetlerini buna göre düzenlemek, geliştirmek veya geliştirilmesini sağlamak,

5) Çevre yönetimi ile ilgili yasal mevzuatı ve değişiklikleri takip etmek,

6) Belediye tarafından yürütülecek tüm faaliyetlerin çevresel etki değerlendirmeye (ÇED) dâhil olup olmadığını tespit etmek, ÇED çalışması yapılacak olan proje ya da faaliyetler için söz konusu proje ile ilgili çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak, olumsuz olacağı düşünülen etkilere karşı alınması gereken önlemleri belirlemek,

7) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri geliştirmek,

8) Gerçekleştirilen uygulamaların kamuoyuna tanıtılması ve en etkin şekilde işletilmesinin sağlanması için planlamalar yapmak,

9) Halkın faaliyet alanı ile ilgili talep ve şikâyetlerini değerlendirmek ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,

10) Müdürlüğün sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

11) Projelerin yapımı süresince kontrollük hizmetlerini yerine getirmek veya yerine getirilmesini sağlamak,

12) Özel sektöre yaptırılan işlerin denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hakedişlerini onaylamak,

13) Merkezefendi Belediyesi sınırları içinde uygulanacak olan katı atık yönetim sistemleri oluşturmak ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak,

14) Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki haşerelerle (sivrisinek, yakarca, kemiriciler) mücadele etmek,

15) Şehrin temizliği ile ilgili faaliyetleri yapmak ya da yaptırmak,

16) Müdürlük tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili Belediye sınırları içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

17) Çevre zabıtası ile birlikte Merkezefendi Belediyesi sınırları içinde çevre kirliliğine neden olabilecek tesis, konut, iş hanları vb. denetleyerek çevreyi kirletmelerini önlemek,

18) Belirlenen iş programı doğrultusunda mevsimsel denetim ve izleme görevini yerine getirmek.

19) Eğitim kurumlarında Atık Yönetimi bilgilendirme eğitimleri yapmak.

 

Personel
  • Ali BECEREN
    Müdür
     
Alt Birimler
T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri