T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa İdari Yapı Müdürlüklerimiz

Müdürlükler

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür İsmail GÖKKAYA
444 8 662
Görev ve Sorumluluklar

 

1) Belediye birimlerinin ihtiyacına yönelik 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre mal ve hizmet alımlarını yapmak; belediye genelini ilgilendiren mal ve hizmet alımı ihalelerini ilgili müdürlüklerle koordineli bir şekilde gerçekleştirmek,

2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre; gayrimenkul satış ve kiralaması dışındaki satış işlemlerini yürütmek,

3) Belediye yemekhanesinin iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

4) Belediye ve belediyeye ait yerlerin güvenliğini sağlanması ile ilgili hizmet alımı işlemlerini yapmak ve çalışmaları denetlemek,

5) Belediye hizmet binası ve dış birimlerin bina içi temizliğini yapmak veya yaptırmak; yapılan temizlik hizmetlerini denetlemek,

6) Belediyenin santraline ilişkin iş ve işlemleri düzenlemek ve denetlemek.

7) Belediye bünyesinde ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri aracılığı ile sağlanabilecek her konudaki bilginin, doğru, istenilen düzey, nitelik ve zamanında elde edilmesi amacıyla ilgili sistemlerin verimli bir biçimde çalışmasını sağlamak,

8) Belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılım ve donanımları koordine etmek ve verimli bir şekilde uygulamasını yapmak veya yaptırmak,

9) Belediye otomasyonunun her an faal ve yedekli olmasını sağlamak, gerekli konularda sistem analizi, program yazımı ve sistem yatırım araştırmaları yapılmasını sağlamak,

10) Kent bilgi sistemi çalışmaları ile ilgili entegrasyon iş ve işlemlerini yapmak veya kaptırmak, bilgisayar sistemlerine ilişkin alınan geliştirme ve yatırım kararlarının uygulamaya geçirilmesini sağlamak,

11) Gerek belediye otomasyonundan gerekse kent bilgi sistemi yazılımlarından vatandaşları ilgilendiren kısımlarının e-belediye kapsamında yayınını yapmayı sağlayacak program ara yüzlerini oluşturmak ve gerekli güncellemeleri takip etmek,

12) Belediye Yönetim Bilgi Sistemi Otomasyonu ve kent bilgi sistemi ile ilgili entegrasyon iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak,

13) İlgili birimlerin Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ile ilgili rapor taleplerini incelemek analiz etmek ve rapor hazırlamak veya hazırlatmak,

14) Web sitesi "www.merkezefendi.bel.tr" ile ilgili gerekli tasarımların güncellenmesini yapmak veya yeniden yazılacak olan kısımları ile ilgili analizleri yapmak, web sayfasına girilen verilerin doğru girilip girilmediğinin kontrolünü yapmak, yanlış girilen bilgileri düzeltmek,

15) Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere intranet oluşturmak ve mevcut sistemi çalışır halde tutmak, Belediye dosya paylaşım sistemini aktif tutmak,

16) İnternet üzerinde çalışan web sitelerini ve interaktif uygulamaları yapmak veya yaptırmak, günceli emek, geliştirmek ve çalışır vaziyette tutmak,

17) Belediye müdürlüklerine ait bilgisayar ve çevre ekipmanlarının teminini sağlamak, iyileştirmek, bakım ve onarımlarını yapmak,

18) Bilgisayar sistemleri için gerekli olan işletim sistemi, paket programların tespiti, lisanslı olarak temin edilerek kurulumunu ve bakımını yapmak,

19) Müdürlüklerin özel yazılım taleplerini incelemek, iç imkânlarla yazmak, iç imkânlarla yazılamayacak olan talepler için araştırmalar yapılarak uygun yazılımı bulmak, şartname hazırlığı yapılarak teminini ve işletimini sağlamak,

20) Bakım anlaşması yapılmış donanım ve/veya yazılımların bakımlarının takibini ve kontrolünü yapmak,

21) Kurum içi elektronik haberleşmeyi sağlamak,

22) Yerel ve uzak alan ağ sistemini kurmak ve işletmek,

23) Kablosuz ağ sistemi sistemlerini kurmak, kurulu olanları işletmek,

24) Kullanıcıları ve kullanıcı yetkilerini ilgili müdürlüğün ve Başkanlığın onayı ile belirlemek, internet erişim haklarını düzenlemek,

25) Sunucuların bakımlarını yapmak, yedeklerini almak, birimlerin erişim haklarını düzenlemek,

26) Yeni projeler üretmek, projelere destek vermek,

27) Kent bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sistemi ile ilgili yazılımları yapmak veya yaptırmak ve geliştirmek,

28) Bankalarla yapılacak otomatik ödeme anlaşmaları ile ilgili teknik görüşmeleri yapmak, gerekli yazılımı ve teknik altyapıyı hazırlamak, veri alışverişini sağlamak, gönderilecek verileri hazırlamak ve gelen verileri sisteme yüklemek,

29) Sahadan toplanacak endeks okuma çalışmalarında kullanılan el terminallerine verileri yüklemek, okunan bilgilerin sisteme geri yüklenmesini sağlamak,

30) Günlük abone tüketim bilgilerine ait tahakkukların son ödeme tarihlerini belirlemek,

31) Sistem odasına ait yangın söndürme sistemleri kurmak veya kurdurmak ve bakımını yapmak,

32) Kayıtların yedekleme işlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak,

33) Sesli mesaj ve kayıt servisine ait donanımın çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak,

34)Canlı yayın ve güvenlik kameralarının tesis, bakım ve düzenli çalışmasını sağlamak,

35) Anti virüs anti-spam anti-trojen kurarak sistem güvenliğini sağlamak,

36) Yapılan yazılımların eğitimlerini vermek veya verdirmek,

37) Ana bilgisayar sisteminin, yan ünitelerinin ve network cihazlarının, bilgisayarların (PC), yazıcıların, çevre birimlerinin ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak,

38)Mevzuat değişimlerini takip ederek yazılımları güncellemek veya güncelleştirilmesini sağlamak,

39) Yazılım veya donanımlar için gerekli periyodik bakım anlaşmalarını yapmak ve takip etmek,

40) E-belediye uygulamaları ile ilgili vatandaşlardan telefon ile gelen talepleri cevaplamak ve ilgili sorunları veya arızaları gidermek,

41) Belediyemiz veri tabanında adrese dayalı tüm kayıtların adres bilgilerinin "Ulusal Adres Veri Tabanı"na uygun olarak güncellenmesine yönelik alt yapının oluşturulmasını sağlamak,

42) Kent bilgi sisteminin (KBS) teknik altyapısının oluşturulması, güncellenmesi ve veri girişinin yapılmasını sağlamak. KBS'nin donanım ve yazılım altyapısını güncel tutmak,

43)KIOSK, IPTV, LED Ekran donanımlarının temin edilmesi, yazılımlarının yapılması veya temin edilmesi, sürekli çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak.

 

Personel
  • İsmail GÖKKAYA
    Müdür
     
Alt Birimler
T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri