T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa İdari Yapı Müdürlüklerimiz

Müdürlükler

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Müdür Zeynep Elif ÇEŞME
444 8 662
Görev ve Sorumluluklar

 

1) Merkezefendi Büyükşehir İlçe Belediye sınırları içerisinde yaşayan özürlü vatandaşların mevcut haklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla onlara gerekli destek, bilgilendirme ve yönlendirmeyi sağlamak,

2) Engelli kişilerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak fiziksel önlemlerin alınmasını sağlamak ve onlara malzeme, bakım, ulaşım gibi yardım hizmetleri vermek,

3) Engelli platformu oluşturmak ve aylık platform toplantılarını düzenlemek,

4) Yardıma muhtaç kişileri tespit ederek gerekli yardımı (temizlik, boya-badana, sağlık hizmetleri gibi) sağlamak, bu konuda kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri yapmak, belirtilen ihtiyaçların sağlanması konusunda düzenli takipleri gerçekleştirmek,

5) Sel, deprem vb doğal afetlerde acil olarak afet bölgesine giderek oradaki vatandaşlara yardımcı olmak,

6) Belediye tarafından eğitim ve yardım amaçlı gerçekleştirilecek tüm sosyal hizmet faaliyetleri ile ilgili işbirliklerini düzenlemek, belediye ile tüm kurum/kuruluş ve sivil toplum örgütleri arasında yapılacak protokolleri düzenlenmek,

7) Merkezefendi Büyükşehir İlçe Belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan öğrencilere eğitim desteği sağlamak, eğitimlerinde kullanmaları amacıyla okul malzemeleri desteği vermek ve ilköğretim okullarında okuyan öğrencilere dersleri ile ilgili etüd hizmeti vermek,

8) Etüd hizmetinin sağlanması amacıyla bilgi evleri oluşturmak ve bu merkezlerin tüm ekipman ve donanımın teminini sağlamak,

9) Merkezefendi Büyükşehir İlçe Belediyesi sınırları içinde yaşayan ve ihtiyaçlı olduğu tespit edilen lise öğrencilerine öğrenim yardımı yapmak,

10) Merkezefendi Büyükşehir İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sergi, konser, dinleti vb. tüm kültürel faaliyetler ile ilgili organizasyonları yapmak veya yaptırmak,

11) Merkezefendi Büyükşehir İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yerel, ulusal ve uluslararası kültürel festivallerin organizasyonunu yapmak veya yaptırmak,

12) Stratejik planla belirlenen kent kimliğinin oluşturulması, kent ve kurum kültürünün oluşturulması ile ilgili olarak yine stratejik plan ile belirlenen faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak,

13) Merkezefendi Büyükşehir İlçe Belediyesi sorumluluğunda yürütülecek tiyatro faaliyetlerini ve eğitimlerini yapmak veya yaptırmak,

14) Merkezefendi Büyükşehir İlçe Belediyesine ait kültürel amaçlı salonların çeşitli etkinlikler için kullanılmasını sağlamak, gelen talebe göre kiralanması işlemlerini takip etmek ve buralara ait etkinlik programını hazırlamak,

15) Enstrüman kursları, halk dansları kursları, tiyatro kursları, koro çalışmaları gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

16) Evlenmek için müracaat eden kişilerin başvurularını değerlendirmek ve nikâh işlemlerini gerçekleştirmek,

17) Kent halkının spor bilincinin oluşturulması amacıyla amatör spor kulüplerini desteklemek ve spora en üst düzeyde katılımın sağlanması için gerekli projeleri üretmek, projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek.

 

Personel
  • Zeynep Elif ÇEŞME
    Müdür
     
Alt Birimler
T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri