Merkezefendi Belediyesi - | Merkezefendi Belediyesi - | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
16.01.2018
    OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Tarih Karar No Birleşim Özet
5.1.2018 1 1 Adalet ve Kalkınma Partisi Gurubu adına teklif edilen adaylardan; Mahir ALTUĞ 24 oy, Fatih AYDEMİR 25 oy, Şevki DEMİR 25 oy, Cumhuriyet Halk Partisi Gurubu adına teklif edilen Nurten KARAKIŞ 25 oy ve Milliyetçi Hareket Partisi Gurubu adına teklif edilen Ebru Leman KALKAN 19 oy almış olup, buna göre;Denetim Komisyonuna; Mahir ALTUĞ, Fatih AYDEMİR, Şevki DEMİR, Nurten KARAKIŞ ve Ebru Leman KALKAN üye olarak 05/01/2018 tarihinde seçilmişlerdir. 
5.1.2018 2 1 Merkezefendi Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği Belediye Meclisinin 02.10.2014 tarih ve 2014/148 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, yapılan düzenleme ile yeniden hazırlanan “Denizli İli Merkezefendi Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği” nin görüşülmesinin, incelenmek üzere Genel İşler Komisyonuna havale edilmesine, 05/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.1.2018 3 1 Belediyemizde norm kadrolarında Avukatlık Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 5 inci dereceli Avukat kadrosu karşılık gösterilerek 1 kişi, 3. dereceli Avukat kadrosu karşılık gösterilerek 1 kişi olmak üzere 2 Avukatın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde 2018 yılında tam zamanlı sözleşmeli statüde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,  05/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.1.2018 4 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin “L” bendinde “Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.” hükmüne istinaden kurumumuzda ihtiyaç duyulması nedeniyle kadro değiştirilmesi için düzenlenen evrakı ekindeki cetvelin görüşülerek karara bağlanmasının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 05/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.1.2018 5 1 Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık esasına göre hizmet veren Zabıta personeline ödenecek olan maktu mesai çalışma ücretinin belirlenmesine ilişkin Belediye Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’nun yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 05/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.1.2018 6 1 24/12/2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı KHK’nin 127 nci maddesi gereğince Atık Toplama-Taşıma, Temizlik ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri İşletimi Hizmet Alımı ihalesi fesih edilmiş olup, İlçemizde çöp toplama-taşıma ve temizlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için 38 adet araç/iş makinesinin, 30/09/2019 tarihine kadar 18 ay süreyle kiralanması hususuna ilişkin Belediye Bakanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’nun yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 05/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.1.2018 7 1 Merkezefendi Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 178 sayılı kararı ile, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2017 tarih ve 1122 sayılı kararı ile onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun; Saltak Mahallesi, M22A22B4C pafta, 258 ada, 574 ve 358 no.lu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazın incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,  05/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.1.2018 8 1 Merkezefendi Belediye Meclisinin 19/10/2017 tarih ve 216 sayılı kararı ile, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2017 tarih ve 1100 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Başkarcı Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25C2D pafta, 135 no.lu imar adasının kuzeydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazın incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 05/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.1.2018 9 1 Merkezefendi Belediye Meclisinin 19/10/2017 tarih ve 221 sayılı kararı ile, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2017 tarih ve 1078 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17D1A pafta, 415 ada, 1 no.lu parselin güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazın incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 05/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.1.2018 10 1 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Karahasanlı Mahallesi sınırları içerisinde, M22A16C2A pafta, 311 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 05/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.1.2018 11 1 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şemikler Mahallesi, M22A17D3D pafta, 216 ada, 14 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 05/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.1.2018 12 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A22D1B pafta, 5539 ada, 11 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 05/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.1.2018 13 2 Denizli İli Merkezefendi Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği 08/01/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi.
8.1.2018 14 2 2018 yılında İdaremizde boş bulunan 3. ve 5. dereceli Avukat kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personele 2018 yılı tam zamanlı sözleşme ücreti olarak; 2.300,00 TL, net aylık ücret olması kanaatiyle, sözleşmeli Avukat Personellerin yukarıdaki Net ücret üzerinden çalıştırılmasını, ayrıca Devlet Memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu sözleşme ücreti yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran veya miktarda arttırılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 08/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.1.2018 15 2 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin L bendinde Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. hükmüne istinaden kurumumuzda ihtiyaç duyulması nedeniyle (II) sayılı Kadro İhdas Cetvelinde belirtilen 2 adet 3. dereceli Teknisyen kadrosunun ihdasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/L maddesi gereğince 08/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.1.2018 16 2 Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan maktu mesai ücreti, 31 Aralık 2017 tarih ve 30287 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 23/12/2017 tarih ve 7066 karar no.lu 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince, Belediyemiz zabıta personeline halen ödenmekte olan aylık 453,00.-TL (Dörtyüzelliüç Türk lirası) maktu mesai ücretinin 01/01/2018 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere brüt 487,00.-TL (Dörtyüzseksenyedi TürkLirası)’na yükseltilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  08/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.1.2018 17 2 İlçemizde çöp toplama-taşıma ve temizlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için, feshi yapılan 2017/512770 numaralı Atık Toplama-Taşıma, Temizlik ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri İşletimi Hizmet Alımı ihalesinde planlandığı şekilde; 38 adet aracın/iş makinesinin ( 24 adet çöp kamyonu, 2 adet çöp taksi, 2 büyük vakumlu süpürge aracı, 1 orta vakumlu süpürge aracı, 1 küçük vakumlu süpürge aracı, 1 adet konteynır yıkama ve çöp toplama aracı, 4 adet denetim aracı, 1 adet damperli kamyon, 1 adet arazöz, 1 adet kepçe ) akaryakıt, tamir-bakım-onarım, lastik, cam vb. tüm giderlerini içereceği, ayrıca tüm araç ve personelin sevk ve idaresinin yapılacağı, tamir-bakım-onarım ve araç temizliklerinin yapılabileceği kademe ve/veya istasyonu ile birlikte organizasyon hizmeti de dahil olmak üzere Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılmak üzere 38 adet araç/iş makinesinin, 30.09.2019 tarihine kadar 18 ay süreyle kiralanmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  08/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.1.2018 18 2 Merkezefendi Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 178 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2017 tarih ve 1122 sayılı kararı ile onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saltak Mahallesi, M22A22B4C pafta, 258 ada, 358 ve 574 no.lu parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,282 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin; itirazın söz konusu parselin yapılaşma şartları ile ilgili olması sebebiyle; Belediye meclisimizce onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinde mevcut yapı kütleleri ve kat yüksekliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan, plan değişikliği sınırına giren alanda ada ayrım hattı kaldırıldığından, itirazı uygun görmeyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 08/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.1.2018 19 2 Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/10/2017 tarih ve 216 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2017 tarih ve 1100 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Başkarcı Mahallesi sınırları içerisinde, M22B25C2D pafta, 135 no.lu imar adasının kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,307 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin; Kanuni askı sürecinde plan değişikliğine yapılan itiraz doğrultusunda; ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 02/01/2018 tarih ve 80 sayılı yazısı ile; Başkarcı Mahallesi, 135 no.lu imar adasının kuzeyinde yer alan park alanı içerisindeki trafo alanın yeri, Elektrik Kuvvet Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre, elektrik kuvvetli akım tesislerinin civarındaki tesislere olan en küçük yaklaşım mesafesi (doğal gaz ve petrol boru hattı) 10 metre olduğundan doğalgaz bölge regülatör istasyonunun emniyet mesafesi 10 metre olacak şekilde trafo yeri belirlenmiş, trafo alanının yapı yaklaşma mesafeleri; yoldan 5 metre ve park alanından 1’er metre olup, düzenlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 08/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.1.2018 20 2 Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/10/2017 tarih ve 221 sayılı kararı ile, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2017 tarih ve 1078 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17D1A pafta, 415 ada, 1 no.lu parselin güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,313 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin; Kanuni askı sürecinde plan değişikliğine yapılan itiraz doğrultusunda; ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 14.12.2017 tarih ve 57959 sayılı yazısı ile; Yapılan incelemeler sonucunda, Kayaköy Mahallesi, 556 ada, 5 no.lu parselin kuzeyindeki yeşil alan içerisinde trafo alanı olarak talep edilen alanın işletme dağıtım açısından daha uygun olacağı ve alanda bulunan şantiye binalarının kaldırılmasından sonra mevcut trafo binası kaldırılarak bu alana alınabileceği belirtildiğinden söz konusu “Trafo Alanı”, 556 ada, 6 no.lu parselin kuzeyinde yer alan park alanı içerisinde yapı yaklaşma mesafeleri yoldan 10 metre, komşu parselden 5 metre ve park alanından 3’ er metre olacak şekilde yeniden düzenlenmiş olup, düzenlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 08/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.1.2018 21 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Karahasanlı Mahallesi sınırları içerisinde, M22A16C2A pafta, 311 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,330 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 12 red oya karşılık, 23 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 08/01/2018 tarihinde karar verildi.
8.1.2018 22 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şemikler Mahallesi, M22A17D3D pafta, 216 ada, 14 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,331 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 08/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.1.2018 23 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A22D1B pafta, 5539 ada, 11 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,332 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 08/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.1.2018 24 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’nun Belediye Meclisinin Şubat ayı olağan toplantısının “02 Şubat 2018 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.


Fotoğraflar
 

Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri