Merkezefendi Belediyesi - | Merkezefendi Belediyesi - | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
MART AYI KARAR ÖZETLERİ
08.03.2018
    MART AYI KARAR ÖZETLERİ


 
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Tarih Karar No Birleşim Özet
2.3.2018 1 38 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (L) bendinde “Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.” hükmüne istinaden kurumumuzda ihtiyaç duyulması nedeniyle kadro değiştirilmesi için düzenlenen evrakı ekindeki cetvelinin, incelenmek üzere Genel İşler Komisyonuna havale edilmesine, 02/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
2.3.2018 1 39 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14., 38. maddesinin (g) bendi ve 75. maddelerine istinaden; İlçemiz mücavir alanında bulunan yetenekli öğrencilerin keşfedilip,  algoritma ve kodlama üzerine eğitim almaları sağlanarak yazılım alanında gelişmelerinin desteklenmesi için Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz Ortaokulu bünyesinde bir Robotik Kodlama Akademisi kurulması hususunda Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılması, işbirliği yapılacak konularla ilgili olarak hazırlanacak olan protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU'na yetki verilmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 02/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
2.3.2018 1 40 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14., 38. maddesinin (g) bendi ve 75. maddelerine istinaden Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) 2018 yılı Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında; Kalkınma Ajanslarının 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde belirtilen hususlarla ilgili olarak Laodikeia Antik Kentinde Stadyum caddesinde yapılacak kazı ve restorasyon projesi için Belediyemizin temsili ve diğer kurumlarla işbirliği yapılması, yapılacak işbirliği ile ilgili konularda hazırlanacak olan protokolleri imzalamak üzere Belediye Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’na yetki verilmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 02/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
2.3.2018 1 41 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sevindik Mahallesi sınırları içerisinde, M22A18D4D pafta, 5803 ada, 1 no.lu parselin kuzeydoğusunda bulunan Otopark Alanının sınırları içerisindeki Trafo Alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 02/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
2.3.2018 1 42 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17A1A pafta, 192 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 02/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
2.3.2018 1 43 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Altındere Mahallesi sınırları içerisinde, M21B19C3D ve M21B24B2A paftalar, 258 ada, 8 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan,  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 02/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
2.3.2018 1 44 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A22D1B pafta, 5564 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 02/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
2.3.2018 1 45 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bereketler Mahallesi sınırları içerisinde, M22A21A3A, M22A21A3D ve M22A21A4C paftalar, 231 ada, 1 no.lu parsel, 232 ada, 1 no.lu parsel, 233 ada, 1 no.lu parsel, 234 ada, 1 no.lu parsel, 238 ada, 1 no.lu parsel, 241 ada 4 no.lu parsel, 249 ada, 1 no.lu parsel ve 251 ada, 1 no.lu parseller ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 02/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
2.3.2018 1 46 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B4D pafta, 151 ada, 284 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 02/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
2.3.2018 1 47 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şemikler Mahallesi, M22A17D2D pafta, 444 ada, 5 no.lu parselde trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 02/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
2.3.2018 1 48 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şemikler Mahallesi, M22A17A3C no.lu pafta, 942 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 02/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.3.2018 2 49 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin L bendinde Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. hükmüne istinaden (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen 1 adet 3. dereceli Sağlık Teknisyen kadrosu ve 1 adet 1. dereceli Ayniyat Saymanı kadrolarının derecelerinin değiştirilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/L maddesi gereğince 05/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.3.2018 2 50 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14., 38. maddesinin (g) bendi ve 75. maddelerine istinaden; İlçemiz mücavir alanında bulunan yetenekli öğrencilerin keşfedilip,  algoritma ve kodlama üzerine eğitim almaları sağlanarak yazılım alanında gelişmelerinin desteklenmesi için Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz Ortaokulu bünyesinde bir Robotik Kodlama Akademisi kurulması hususunda Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılmasına, işbirliği yapılacak konularla ilgili olarak hazırlanacak olan protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU'na yetki verilmesine, 05/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.3.2018 2 51 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14., 38. maddesinin (g) bendi ve 75. maddelerine istinaden Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) 2018 yılı Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında; Kalkınma Ajanslarının 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde belirtilen hususlarla ilgili olarak Laodikeia Antik Kentinde Stadyum caddesinde yapılacak kazı ve restorasyon projesi için Belediyemizin temsili ve diğer kurumlarla işbirliği yapılmasına, yapılacak işbirliği ile ilgili konularda hazırlanacak olan protokolleri imzalamak üzere Belediye Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’na yetki verilmesine, 05/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.3.2018 2 52 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sevindik Mahallesi sınırları içerisinde, M22A18D4D pafta, 5803 ada, 1 no.lu parselin kuzeydoğusunda bulunan Otopark Alanının sınırları içerisindeki Trafo Alanı ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,343 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 05/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.3.2018 2 53 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Altındere Mahallesi sınırları içerisinde, M21B19C3D ve M21B24B2A paftalar, 258 ada, 8 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,345 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planının onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 05/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.3.2018 2 54 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A22D1B pafta, 5564 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,346 plan işlem numarasıyla kayıtlı  uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 05/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.3.2018 2 55 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Adalet ve Bereketler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21A3A, M22A21A3D ve M22A21A4C paftalar, 231 ada, 1 no.lu parsel, 232 ada, 1 no.lu parsel, 233 ada, 1 no.lu parsel, 234 ada, 1 no.lu parsel, 238 ada, 1 no.lu parsel, 241 ada 4 no.lu parsel, 249 ada, 1 no.lu parsel ve 251 ada, 1 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,347 plan işlem numarasıyla kayıtlı  uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 05/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.3.2018 2 56 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B4D pafta, 151 ada, 284 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,348 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 05/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi
5.3.2018 2 57 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şemikler Mahallesi, M22A17A3C no.lu pafta, 942 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,350 plan işlem numarasıyla kayıtlı  uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 05/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.3.2018 2 58 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’nun Belediye Meclisinin Nisan ayı olağan toplantısının “06 Nisan 2018 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 05/03/2018 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.


Fotoğraflar
 

Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri