Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
16.04.2018
    NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
Tarih Karar No Birleşim Özet  
6.4.2018 59 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesine istinaden; İstanbul İli Zeytinburnu İlçe Belediyesi’nin düzenleyeceği “19. Geleneksel Merkezefendi Tıp Festivali” ile Denizli İli Merkezefendi İlçe Belediyesi’nin düzenleyeceği “Merkezefendi 4. Tıp Günü” nün yapılmasına ilişkin usul ve esasları içeren protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’na yetki verilmesinin, incelenmek üzere Genel İşler Komisyonuna havale edilmesine, 06/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi  
6.4.2018 60 1 Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik yapılacak yardımlar için hazırlanan ve Merkezefendi Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 13 no.lu kararı ile onaylanan “T.C. Denizli İli Merkezefendi Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği”nin Sayıştay görüşü istenmiş ve Sayıştay Başkanlığı’nın 20/02/2018 tarih 189224 sayılı yazısında düzenlenmesi istenilen yerlerin görüşülerek karar alınmasının, incelenmek üzere Genel İşler Komisyonuna havale edilmesine, 06/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
6.4.2018 61 1 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin i bendi kapsamında Belediyemizin iştiraki olan Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 20/03/2018 tarih ve 53 sayılı yazılarıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 456 ncı maddesi gereğince şirket sermayesinin 1.000.000,00 (Bir Milyon Türk Lirası) TL arttırılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 06/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
6.4.2018 62 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/f maddesi gereğince; Belediyemiz tarafından yapımı devam eden ve kısa bir süre sonra hizmete açılacak olan Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayında bulunan salonların çeşitli aktiviteler ve nikah merasimleri için zaman ve süreye bağlı olarak kiralama ücretleri ile Yenişehir Mahallesinde bulunan Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikah sarayı salonları dışında verilen nikah akdi hizmet bedelinin belirlenmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 06/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
6.4.2018 63 1 Ornaz Vadisi Özel Ağaçlandırma Alanının B Tipi Mesire Yeri olarak kullanılması için Orman Bölge Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıştır. Alınan izinler doğrultusunda Ornaz Vadi Projesi hazırlanarak yapımı tamamlanma aşamasına gelmiştir. Söz konusu alanın kullanıma sunulabilmesi için Orman alanının 3,99 hektar alanın Orman Bölge Müdürlüğünden kiralanması gerekmektedir. Orman alanını kiralamak üzere Belediye Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’na yetki verilmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 06/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
6.4.2018 64 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21B3A, M22A21B3D paftalar, 1131 no.lu parselin kuzeyinde yer alan park alanı ve çevresi ile Alparslan Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Gümüşçay Mahallesi, M22A22A4A, M22A22A4B paftalar, 601 ada 3 no.lu ve 262 ada 1 no.lu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasının, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
6.4.2018 65 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Saruhan Mahallesi sınırları içerisinde, 167 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.03.2018 tarih ve 7710 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasının, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
6.4.2018 66 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Gerzele Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Yeşilköy Mahallesi, M22D02A1A ve M22D01B2B paftalar, 397 ada, 1-2-3 no.lu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasının, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
6.4.2018 67 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Muratdede Mahallesi, M22A22B4A pafta, 5250 no.lu imar adasının güneybatısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
6.4.2018 68 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Muratdede Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Yeşilyurt Mahallesi, M22A22A3B pafta, 4515 no.lu imar adasının güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
6.4.2018 69 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Muratdede Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Yeşilyurt Mahallesi, M22A22B1D pafta, 6353 no.lu imar adasının kuzeybatısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
6.4.2018 70 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A21C2B pafta, 5469 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
6.4.2018 71 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A21C2A pafta, 5477 ada, 13 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
6.4.2018 72 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A22A4D pafta, 5553 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
6.4.2018 73 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yenişehir Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Künarlar Mahallesi, M22A21C3B ve M22A21C2C paftalar, 1693 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
6.4.2018 74 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17A1A pafta, 192 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,344 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talep edilen 192 ada, 1 no.lu parsel maliklerinin tamamının muvafakatları dosyasında yer almadığından, talebin dairesine iadesini uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  06/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
6.4.2018 75 1 Denizli İli, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şemikler Mahallesi, M22A17D2D pafta, 444 ada, 5 no.lu parselde trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,349 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 06/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
6.4.2018 76 1 Teklif edilen adaylardan; Halil Hilmi BOZCA 19 oy, Hüseyin AKTÜRK 20 oy, Bahtiyar MAT 22 oy almış olup, buna göre;Encümen üyeliğine; Halil Hilmi BOZCA, Hüseyin AKTÜRK ve Bahtiyar MAT 06/04/2018 tarihinde 1 (bir) yıl süreyle seçilmişlerdir.  
6.4.2018 77 1 5393 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince  Meclis ihtisas komisyonlarının seçimi 06/04/2018 tarihinde yapılmıştır.    
9.4.2018 78 2 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesine istinaden İstanbul İli Zeytinburnu İlçe Belediyesinin düzenleyeceği “19. Geleneksel Merkezefendi Tıp Festivali” ile Denizli İli Merkezefendi İlçe Belediyesinin düzenleyeceği “Merkezefendi 4. Tıp Günü” nün yapılmasına ilişkin usul ve esasları içeren protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’na yetki verilmesine, 09/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
9.4.2018 79 2 Sayıştay görüşü doğrultusunda değişiklikleri yapılan taslağımızın "T.C. Denizli İli Merkezefendi Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği" şeklinde onaylanmasına, 09/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
9.4.2018 80 2 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesi i bendi “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek” kapsamında; Belediyemizin iştiraki olan Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MERTAŞ) nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 456. Maddesi gereğince 1.000.000,00 (Bir Milyon) TL olan mevcut sermayesinin 1.000.000,00 (Bir Milyon) TL arttırılarak toplam şirket sermayesinin 2.000.000,00 (İki Milyon) TL ye çıkarılmasına, 09/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
9.4.2018 81 2 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/f maddesi gereğince Belediyemiz tarafından yapımı devam eden ve kısa bir süre sonra hizmete açılacak olan Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayında bulunan salonların çeşitli aktiviteler ve nikah merasimleri için zaman ve süreye bağlı olarak kiralama ücretleri ile Yenişehir Mahallesinde bulunan Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikah sarayı salonları dışında verilen nikah akdi hizmet bedelinin belirlenmesine ve yeni tarifelerin Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayının fiilen hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren uygulanmasına ve 2018 yılı Ücret ve Tarifeleri içerisinde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ücret Tarifelerine yukarıdaki şekilde eklenmesine, 09/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
9.4.2018 82 2 Denizli İli Merkezefendi İlçesi Başkarcı Mahallesi Ornaz Mevkiinde bulunan 225 dekarlık alan Özel Ağaçlandırma alanı yapılmak üzere Belediyemize taahhüt senedi ile devri yapılmış ve teslim alınmıştır. Ancak bu hali ile vatandaşlarımızın kullanımına sunulamamıştır. Ornaz Vadisinin Özel Ağaçlandırma Alanının B Tipi Mesire Yeri olarak kullanılması için Orman Bölge Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıştır. Bu alınan izinler doğrultusunda Ornaz Vadi Projesi hazırlanarak yapımı tamamlanma aşamasına gelinmiştir. Söz konusu alanın kullanıma sunulabilmesi için Orman alanının 3,99 hektar alanın Orman Bölge Müdürlüğünden kiralanması gerekmektedir. Orman alanının 3,99 hektar alanı kiralamak üzere Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’na yetki verilmesine, 09/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
9.4.2018 83 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21B3A, M22A21B3D paftalar, 1131 no.lu parselin kuzeyinde yer alan park alanı ve çevresi ile Alparslan Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Gümüşçay Mahallesi, M22A22A4A, M22A22A4B paftalar, 601 ada 3 no.lu ve 262 ada 1 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,352 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin;  ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
9.4.2018 84 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Saruhan Mahallesi sınırları içerisinde, 167 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.03.2018 tarih ve 7710 sayılı kararı doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,353 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden uygun görüş alınması şartıyla uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
9.4.2018 85 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Gerzele Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Yeşilköy Mahallesi, M22D02A1A ve M22D01B2B paftalar, 397 ada, 1-2-3-5 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,354 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
9.4.2018 86 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Muratdede Mahallesi, M22A22B4A pafta, 5250 no.lu imar adasının güneybatısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,356 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 11 red oya karşılık, 25 kabul oyla ve oy çokluğuyla, 09/04/2018 tarihinde karar verildi.  
9.4.2018 87 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Muratdede Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Yeşilyurt Mahallesi, M22A22A3B pafta, 4515 no.lu imar adasının güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,357 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 11 red oya karşılık, 25 kabul oyla ve oy çokluğuyla, 09/04/2018 tarihinde karar verildi.  
9.4.2018 88 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Muratdede Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Yeşilyurt Mahallesi, M22A22B1D pafta, 6353 no.lu imar adasının kuzeybatısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,358 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin;  ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
9.4.2018 89 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A21C2B pafta, 5469 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,359 plan işlem numarasıyla kayıtlı  uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
9.4.2018 90 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A21C2A pafta, 5477 ada, 13 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,360 plan işlem numarasıyla kayıtlı  uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
9.4.2018 91 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A22A4D pafta, 5553 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,361 plan işlem numarasıyla kayıtlı  uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
9.4.2018 92 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yenişehir Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Künarlar Mahallesi, M22A21C3B ve M22A21C2C paftalar, 1693 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,362 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin;  ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
9.4.2018 93 2 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56 ncı maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik’te belirtilen hükümlere uygun olarak hazırlanarak ekte sunulan, Belediyemizin 2017 yılı Faaliyet Raporunun yeterli görülmesine, 11 red oya karşılık, 25 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 09/04/2018 tarihinde karar verildi.  
9.4.2018 94 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’nun Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısının “04 Mayıs 2018 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 09/04/2018 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.  
         
         


Fotoğraflar
 

Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri