Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2018 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ
30.04.2018
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca 04 Mayıs 2018 Cuma günü saat:17.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 -          Yoklama ve toplantının açılışı,

1-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesi gereğince hazırlanan 2017 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35 inci maddesi gereği hazırlanan Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

2-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şemikler Mahallesi, M22A17D3B pafta, 465 ada, 4 no.lu parselde trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

3-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A22D1A ve M22A22D1B pafta, 5558 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

4-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi, M22A21B1C ve M22A21B1D pafta, 341 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

5-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Kumkısık Mahallesi sınırları içerisinde, M22A11B4D pafta, 166 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

6-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A17A1B ve M22A17A2A paftalar, 443 ada, 3 ve 4 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

7-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Göveçlik Mahallesi, M21B25A2A, M21B25A2B, M21B25A2C, M21B25A2D paftalar, 130 ada, 1, 2, 3, 4 no.lu parseller ve 132 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

8-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, M22A16A1A, M22A16A1B, M22A16A1D ve M21B20B2B paftaları, 233 ada, 129-130-132-138-143 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

9-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Kayalar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A16C2B ve M22A17D1A paftalar,  7942 ada, 3 no.lu parselde 2 adet,  7945 ada, 1 nolu parselde 1 adet olacak şekilde toplamda 3 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

10-  Denizli ili, Merkezefendi Belediye sınırları içerisindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Sektörel İhtisas Sitesi) olarak planlı alanlarla ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

11-  Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

 

 

 30/04/2018

 

         Muhammet SUBAŞIOĞLU

       Belediye Başkanı

         Meclis Başkanı



Fotoğraflar
 

Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri