T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
18.05.2018
    MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Tarih Karar No Birleşim Özet
4.5.2018 95 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesi gereğince hazırlanan 2017 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35 inci maddesi gereği hazırlanan Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin görüşülmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 04/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.5.2018 96 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şemikler Mahallesi, M22A17D3B pafta, 465 ada, 4 no.lu parselde trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.5.2018 97 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A22D1A ve M22A22D1B pafta, 5558 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.5.2018 98 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi, M22A21B1C ve M22A21B1D pafta, 341 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.5.2018 99 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Kumkısık Mahallesi sınırları içerisinde, M22A11B4D pafta, 166 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.5.2018 100 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A17A1B ve M22A17A2A paftalar, 443 ada, 3 ve 4 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.5.2018 101 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Göveçlik Mahallesi, M21B25A2A, M21B25A2B, M21B25A2C, M21B25A2D paftalar, 130 ada, 1, 2, 3, 4 no.lu parseller ve 132 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.5.2018 102 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, M22A16A1A, M22A16A1B, M22A16A1D ve M21B20B2B paftaları, 233 ada, 129-130-132-138-143 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.5.2018 103 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Kayalar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A16C2B ve M22A17D1A paftalar,  7942 ada, 3 no.lu parselde 2 adet,  7945 ada, 1 no.lu parselde 1 adet olacak şekilde toplamda 3 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.5.2018 104 1 Denizli İli, Merkezefendi Belediye sınırları içerisindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Sektörel İhtisas Sitesi) olarak planlı alanlarla ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasının, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.5.2018 105 2 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 ncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ve 41 inci maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlanan Merkezefendi Belediyesi 2017 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri 11 red oya karşılık 19 kabul oyla ve oyçokluğuyla, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35 inci maddesi gereğince hazırlanan Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri 11 red oya karşılık 20 kabul oyla ve oyçokluğuyla kabul edildi.
7.5.2018 106 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şemikler Mahallesi, M22A17D3B pafta, 465 ada, 4 no.lu parselde trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,363 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin;  ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 07/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.5.2018 107 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A22D1A ve M22A22D1B pafta, 5558 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,364 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin;  ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 07/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.5.2018 108 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi, M22A21B1C ve M22A21B1D pafta, 341 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,365 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 07/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.5.2018 109 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Kumkısık Mahallesi sınırları içerisinde, M22A11B4D pafta, 166 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,366 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 07/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.5.2018 110 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A17A1B ve M22A17A2A paftalar, 443 ada, 3 ve 4 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,367 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 07/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.5.2018 111 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Göveçlik Mahallesi, M21B25A2A, M21B25A2B, M21B25A2C, M21B25A2D paftalar, 130 ada, 1, 2, 3, 4 no.lu parseller ve 132 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,369 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 1 red oya karşılık, 30 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 07/05/2018 tarihinde karar verildi.
7.5.2018 112 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, M22A16A1A, M22A16A1B, M22A16A1D ve M21B20B2B paftaları, 233 ada, 129-130-132-138-143 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlatılan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,370 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planının onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 07/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.5.2018 113 2 Denizli İli, Kayalar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A16C2B ve M22A17D1A paftalar,  7942 ada, 3 no.lu parselde 2 adet,  7945 ada, 1 no.lu parselde 1 adet olacak şekilde toplamda 3 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,371 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin;  ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 07/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.5.2018 114 2 Denizli İli, Merkezefendi Belediye sınırları içerisindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Sektörel İhtisas Sitesi) olarak planlı alanlarla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,372 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli plan hükmü ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 07/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.5.2018 115 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’nun Belediye Meclisinin Haziran ayı olağan toplantısının “01 Haziran 2018 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne;Belediye Meclisinin 07/05/2018 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.


Fotoğraflar
 

Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri