Merkezefendi Belediyesi | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ
28.05.2018
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca 01 Haziran 2018 Cuma günü saat:17.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 

-          Yoklama ve toplantının açılışı,

1-      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (b) bendine istinaden, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün; Merkezefendi Belediye Sınırları içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı temel eğitim ve ortaöğretim okullarının 2018 yılında küçük bakım onarım giderleri kapsamında çeşitli bakım ve onarım işlerinin yapılmasının gerekli olduğu, Merkezefendi Belediyesinin eğitimde sosyal sorumluluk kapsamında yapmış olduğu faaliyetler ve maddi imkanları çerçevesinde bakım onarım iş ve işlemlerinin Belediyemizce üstlenilmesi veya bu hususta gerçekleştirilecek iş ve işlemler için maddi destekte bulunulması talebine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

2-      ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, 5533 ada 1 no.lu parselin güneyindeki park alanında yer alan mevcut trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

3-      Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Gümüşçay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait, M22A22A1B pafta, 299 ada, 9 no.lu parselde trafo yeri ayrılması ile ilgili, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

4-      Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/03/2018 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/03/2018 tarih ve 352 sayılı kararı ile onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde,  M22A22B4D pafta, 151 ada, 284 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan 4 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

5-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi, M22A21A3A ve M22A21A2D paftalar, 140 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

6-      Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

 28/05/2018

 

         Muhammet SUBAŞIOĞLU

       Belediye Başkanı

         Meclis BaşkanıFotoğraflar
 

Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri