Merkezefendi Belediyesi | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
08.06.2018
    HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Tarih Karar No Birleşim Özet
1.6.2018 116 1 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (b) bendine istinaden, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün; Merkezefendi Belediye Sınırları içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı temel eğitim ve ortaöğretim okullarının 2018 yılında küçük bakım onarım giderleri kapsamında çeşitli bakım ve onarım işlerinin yapılmasının gerekli olduğu, Merkezefendi Belediyesinin eğitimde sosyal sorumluluk kapsamında yapmış olduğu faaliyetler ve maddi imkanları çerçevesinde bakım onarım iş ve işlemlerinin Belediyemizce üstlenilmesi veya bu hususta gerçekleştirilecek iş ve işlemler için maddi destekte bulunulması talebinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 01/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.6.2018 117 1 ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, 5533 ada 1 no.lu parselin güneyindeki park alanında yer alan mevcut trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 01/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.6.2018 118 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Gümüşçay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait, M22A22A1B pafta, 299 ada, 9 no.lu parselde trafo yeri ayrılması ile ilgili, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasının, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 01/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.6.2018 119 1 Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/03/2018 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/03/2018 tarih ve 352 sayılı kararı ile onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde,  tapunun Saltak Mahallesi, M22A22B4D pafta, 151 ada, 284 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan 4 adet itirazın, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,  01/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.6.2018 120 1 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi, M22A21A3A ve M22A21A2D paftalar, 140 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanmasının, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 01/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.6.2018 121 2 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14 üncü maddesinin (b) bendinde “Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir" hükmü gereğince Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 150.000,00 TL (YüzElliBinTürkLirası) maddi destekte bulunulmasına, 04/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.6.2018 122 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A22D1B ve M22A22D1C paftalar, 8201 ada, 1 no.lu parseldeki mevcut trafo alanı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,374 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 04/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.6.2018 123 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Gümüşçay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait, M22A22A1B pafta, 299 ada, 9 no.lu parselde trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,375 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 04/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.6.2018 124 2 Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/03/2018 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/03/2018 tarih ve 352 sayılı kararı ile onaylanan, Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde,  M22A22B4D pafta, 151 ada, 284 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,348 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan 4 adet itiraza ilişkin; itiraz edilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde parsel büyüklüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan plan değişikliği sınırına giren alanda ada ayrım hattı kaldırılıp tevhit etme zorunluluğu ortadan kaldırıldığından, itiraz sahiplerinin hissedarı oldukları 373 ada, 335 no.lu parsel ile komşu parseli olan 373 ada, 494 no.lu parselin tevhit olma zorunluluğunun yapılan plan değişikliği ile ilgisi olmayıp, 335 no.lu parselin imar parseli niteliği kazanabilmesi ve cephe şartlarını sağlaması için 494 no.lu parsel ile tevhit edilmesinin zorunlu olduğu gerekçeleri ile itirazları uygun görmeyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 12 red oya karşılık, 23 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 04/06/2018 tarihinde karar verildi.
4.6.2018 125 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi, M22A21A3A ve M22A21A2D paftalar, 140 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,376 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 04/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.6.2018 126 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’nun Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısının “06 Temmuz 2018 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 04/06/2018 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.
       


Fotoğraflar

Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri