Merkezefendi Belediyesi - | Merkezefendi Belediyesi - | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ
03.09.2018
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca 07 Eylül 2018 Cuma günü saat:17.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 -          Yoklama ve toplantının açılışı,

1-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi gereğince; Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) katılımı ile taahhütlerini yerine getirme teminatı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren Bankalardan Türkiye Basketbol Federasyonu adına düzenlenmiş 30 Haziran 2019 tarihine kadar geçerli 750.000,00 (YediyüzellibinTürkLirası) limitli teminat mektubu alınmasına, teminat mektubu alımıyla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya, sözleşme ve diğer evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

2-      Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, 359 ada, 262 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

3-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Karaman Mahallesi, M22A22D2B pafta, 5609 ada, 7 no.lu parselle ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

4-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A21D2B pafta, 5930 ada, 1 no.lu parselle ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

5-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Servergazi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A21C3B pafta, 1727 ada, 9 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

6-      Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/06/2018 tarih ve 122 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/07/2018 tarih ve 673 sayılı kararı ile onaylanan, Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A22D1B ve M22A22D1C paftalar, 8201 ada, 1 no.lu parseldeki mevcut trafo alanı ile ilgili hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazlara ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

7-      Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

  03/09/2018

 

Muhammet SUBAŞIOĞLU

         Belediye Başkanı

           Meclis BaşkanıFotoğraflar
 

Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri