Merkezefendi Belediyesi - | Merkezefendi Belediyesi - | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
14.09.2018
    EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
Tarih Karar No Birleşim Özet
7.9.2018 150 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi gereğince; Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) katılımı ile taahhütlerini yerine getirme teminatı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren Bankalardan Türkiye Basketbol Federasyonu adına düzenlenmiş 30 Haziran 2019 tarihine kadar geçerli 750.000,00 (YediyüzellibinTürkLirası) limitli teminat mektubu alınmasına, teminat mektubu alımıyla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya, sözleşme ve diğer evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’na yetki verilmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 07/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.9.2018 151 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, 359 ada, 262 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasının, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 07/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.9.2018 152 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Karaman Mahallesi, M22A22D2B pafta, 5609 ada, 7 no.lu parselle ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasının, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 07/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.9.2018 153 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A21D2B pafta, 5930 ada, 1 no.lu parselle ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 07/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.9.2018 154 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Servergazi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A21C3B pafta, 1727 ada, 9 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 07/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.9.2018 155 1 Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/06/2018 tarih ve 122 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/07/2018 tarih ve 673 sayılı kararı ile onaylanan, Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A22D1B ve M22A22D1C paftalar, 8201 ada, 1 no.lu parseldeki mevcut trafo alanı ile ilgili hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazlarının, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 07/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.9.2018 156 2 Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) katılımı ile taahhütlerini yerine getirme teminatı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren Bakanlardan Türkiye Basketbol Federasyonu adına düzenlenmiş 30 Haziran 2019 tarihine kadar geçerli 750.000,00 TL(YediyüzellibinTürkLirası) limitli teminat mektubu alınmasına, teminat mektubu alımıyla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya sözleşme ve diğer evrakları imzalamaya Belediye Başkanımız Muhammet SUBAŞIOĞLU’na yetki verilmesine, 10/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.9.2018 157 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, 359 ada, 262 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,388 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 10/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.9.2018 158 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Karaman Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22D2B pafta, 5609 ada, 7 no.lu parselle ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,389 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 10/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.9.2018 159 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A21D2B pafta, 5930 ada, 1 no.lu parselle ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,390 plan işlem numarasıyla kayıtlı  uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 10/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.9.2018 160 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Servergazi Mahallesi sınırları içerisinde, M22A21C3B pafta, 1727 ada, 9 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,391 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 10/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.9.2018 161 2 Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/06/2018 tarih ve 122 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/07/2018 tarih ve 673 sayılı kararı ile onaylanan, Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A22D1B ve M22A22D1C paftalar, 8201 ada, 1 no.lu parseldeki mevcut trafo alanı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,374 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazlara ilişkin;  İtiraz edilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebi doğrultusunda, aynı park alanı içinde mevcut planlı trafo alanının ötelenerek ve 5 metrelik yaya yollarından 2’şer metre, 15 metrelik yaya yolundan ve park alanından 5’er metre olacak şekilde yapı yaklaşma sınırı belirlenerek yapıldığından ve yapılan plan değişikliğinin çevrede bulunan mevcut yapılaşmaları etkilemeyeceğinden, itirazları uygun görmeyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 10/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.9.2018 162 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’nun Belediye Meclisinin Ekim ayı olağan toplantısının “05 Ekim 2018 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 10/09/2018 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.


Fotoğraflar

Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri