Merkezefendi Belediyesi | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2018 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ
01.10.2018
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca 05 Ekim 2018 Cuma günü saat:17.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 -          Yoklama ve toplantının açılışı,

1-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 17 nci ve 18 inci maddeleri gereğince Merkezefendi Belediyesinin 2019 yılı Ücret Tarifesi tasarısının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

2-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi gereğince Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, görülen ihtiyaç üzerine ekli listesi bulunan ödenek tertiplerine, 2018 yılı gider bütçesi içerisinde aktarma yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

3-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17A1A pafta, 192 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

4-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17A1A pafta, 193 ada, 6 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

5-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şemikler Mahallesi, M22A17A3C pafta, 943 ada, 5 no.lu parselin güneydoğusunda bulunan park alanı sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

6-      Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Servergazi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A21C2C ve M22A22D1D paftalar, 1728 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

7-      Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/02/2017 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2018 tarih ve 756 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Yeşilyurt Mahallesi, M22A22A4C pafta, 4106 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

8-      Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/04/2017 tarih ve 90 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2018 tarih ve 752 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde,  tapunun Şirinköy Mahallesi, 5477 ada, 13 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

9-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bozburun Mahallesi, M22A17A-4B/4C/4D paftalar, 274 ada, 1-2-3-4-13 ve 254 ada, 17 nolu parseller ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

10-  Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şemikler Mahallesi, 361 ada, 1 no.lu, 7994 ada, 1 ve 2 no.lu, 1920, 1921, 1922 ve 2089 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

11-  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesi gereğince Merkezefendi Belediyesinin 2019 yılı Performans Programının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

12-  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62 nci maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27 nci maddesi gereğince Merkezefendi Belediyesinin 2019 yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

13-  Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

 

 01/10/2018

 

         Muhammet SUBAŞIOĞLU

       Belediye Başkanı

         Meclis BaşkanıFotoğraflar
 

Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri