Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
15.10.2018
    EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Tarih Karar No Birleşim Özet
5.10.2018 163 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 17 nci ve 18 inci maddeleri gereğince Merkezefendi Belediyesinin 2019 yılı Ücret Tarifesi tasarısının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 05/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.10.2018 164 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi gereğince Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, görülen ihtiyaç üzerine ekli listesi bulunan ödenek tertiplerine, 2018 yılı gider bütçesi içerisinde aktarma yapılmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 05/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.10.2018 165 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17A1A pafta, 192 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 05/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.10.2018 166 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17A1A pafta, 193 ada, 6 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 05/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.10.2018 167 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şemikler Mahallesi, M22A17A3C pafta, 943 ada, 5 no.lu parselin güneydoğusunda bulunan park alanı sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 05/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.10.2018 168 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Servergazi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A21C2C ve M22A22D1D paftalar, 1728 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasının, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 05/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.10.2018 169 1 Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/02/2017 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2018 tarih ve 756 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Yeşilyurt Mahallesi, M22A22A4C pafta, 4106 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazın, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 05/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.10.2018 170 1 Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/04/2017 tarih ve 90 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2018 tarih ve 752 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, 5477 ada, 13 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazın, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 05/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.10.2018 171 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bozburun Mahallesi, M22A17A-4B/4C/4D paftalar, 274 ada, 1-2-3-4-13 ve 254 ada, 17 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 05/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.10.2018 172 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şemikler Mahallesi, 361 ada, 1 no.lu, 7994 ada, 1 ve 2 no.lu, 1920, 1921, 1922 ve 2089 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 05/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.10.2018 173 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Altındere Mahallesi sınırları içerisinde, M21B19C3D ve M21B24B2A paftalar, 258 ada, 8 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasına ilişkin Belediye Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’nun yazılı önergesinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 05/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.10.2018 174 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesi gereğince Merkezefendi Belediyesinin 2019 yılı Performans Programının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 05/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.10.2018 175 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62 nci maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27 nci maddesi gereğince Merkezefendi Belediyesinin 2019 yılı Bütçe Tasarısının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 05/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.10.2018 176 2 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 17 nci ve 18 inci maddeleri gereğince Merkezefendi Belediyesinin 2019 yılı Ücret Tarifesi, oybirliğiyle 08/10/2018 tarihinde kabul edildi.
8.10.2018 177 2 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi gereğince Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, Görülen ihtiyaç üzerine yukarıdaki listesi bulunan ödenek tertiplerine, 2018 yılı gider bütçesi içerisinde aktarma yapılmasına, 08/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.10.2018 178 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17A1A pafta, 192 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,392 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 08/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.10.2018 179 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17A1A pafta, 193 ada, 6 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,393 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 08/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.10.2018 180 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şemikler Mahallesi, M22A17A3C pafta, 943 ada, 5 no.lu parselin güneydoğusunda bulunan park alanı sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,394 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebini trafo alanının yapı yaklaşma mesafeleri 20 metrelik taşıt yolundan 10 metre, 7 metrelik yaya yolundan 5 metre ve park alanından ise 1’er metre olacak şekilde değiştirilerek düzenlendiği şekli ile, uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 08/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.10.2018 181 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Servergazi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A21C2C ve M22A22D1D paftalar, 1728 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,395 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 08/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.10.2018 182 2 Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/02/2017 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2018 tarih ve 756 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Yeşilyurt Mahallesi, M22A22A4C pafta, 4106 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,235 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin; İtiraz edilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2018 tarih ve 739 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde “Denizli il sınırları içerisinde yer alan tüm ilçelerin onaylı nazım imar planlarının tamamında, konut alanı olarak ayrılmış alanlarda; bu plan hükmünün belirlendiği tarihten önce alt ölçekli uygulama imar planları onaylanmamış ise alt ölçekli planlarda nazım imar planlarının getirdiği yoğunluk aralıklarına uygun olarak yapı yoğunlukları belirlenmesi zorunludur. Ancak bu alanlarda bu plan hükmünün belirlendiği tarihten önce alt ölçekli uygulama imar planları onaylanmış ise bu planlardaki konut alanlarının ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının imar planlarında ayrılması zorunludur. Onaylı uygulama imar planı bulunan alanlarda, mevcut nazım imar planlarında verilmiş olan yoğunluk üst değerleri, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarına hak oluşturmaz.” şeklindeki plan hükmünün ilgili mahkeme kararından sonra alınmış ve yürürlükte olması, dolayısıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinde konut alanlarında yapılacak yoğunluk artışlarında, artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının imar planlarında ayrılması zorunluğu olduğundan, talep 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerine aykırı olduğundan, itirazı uygun görmeyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 13 red oya karşılık, 20 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 08/10/2018 tarihinde karar verildi.
8.10.2018 183 2 Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/04/2017 tarih ve 90 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2018 tarih ve 752 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde,  tapunun Şirinköy Mahallesi, 5477 ada, 13 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,360 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin;  5477 ada, 13 no.lu parselde, komşu parsellerden belirlenen 5’er metrelik yapı yaklaşma mesafeleri, 804 m² olan yüzölçümüne göre TAKS:0.30 yapılaşma şartında, zeminde yaklaşık 240 m2 olan inşaat alanı hakkının 60 m² azalarak 180 m² olmasına; ayrıca 12 no.lu parselin 13 no.lu parselden yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak belirlenmesi, 12 no.lu parselin parsel niteliğini kaybetmesine sebep olacağından, 13 no.lu parselin 7 ve 12 no.lu parseller tarafındaki yan bahçe mesafeleri 3’er metre,  5477 ada, 7 ve 12 no.lu parsellerin ise 13 no.lu parsele cepheli kısımlarındaki yan bahçe mesafeleri 3’er metre olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca “5477 ada, 13 no.lu parseldeki Özel Sağlık Tesis Alanında sadece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılabilir.” Şeklinde plan notu eklenmiştir. İtiraz doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 08/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.10.2018 184 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bozburun Mahallesi, M22A17A-4B/4C/4D paftalar, 274 ada, 1-2-3-4-13 ve 254 ada, 17 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,396    plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebini, 274 ada, 3 no.lu parseldeki imar hattının mülkiyet hattına getirilmesi ile yapılan değişiklik, yürürlükteki imar planındaki imar hattı aynen korunarak düzenlendiği şekli ile uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 08/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.10.2018 185 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şemikler Mahallesi, 361 ada, 1 no.lu, 7994 ada, 1 ve 2 no.lu, 1920, 1921, 1922 ve 2089 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,397 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 08/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.10.2018 186 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Altındere Mahallesi sınırları içerisinde, M21B19C3D ve M21B24B2A paftalar, 258 ada, 8 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,398 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 08/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.10.2018 187 2 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesi gereğince, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesinde belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak hazırlanarak, ekte sunulan Belediyemizin 2019 yılı Performans Programının kabulüne, 13 red oya karşılık, 20 kabul oyla ve oy çokluğuyla, 08/10/2018 tarihinde karar verildi.
8.10.2018 188 2 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62 nci maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27 nci maddesi gereğince Merkezefendi Belediyesinin 2019 yılı Bütçe Tasarısı 13 red oya karşılık, 20 kabul oyla ve oyçokluğuyla kabul edildi. 
8.10.2018 189 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’nun Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının “02 Kasım 2018 Cuma günü saat 16.00 da” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.


Fotoğraflar

Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri