T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
13.12.2018
    ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Tarih Karar No Birleşim Özet
7.12.2018 205 1 5620 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24 üncü maddesine istinaden 4 adet geçici işçiye ait geçici iş pozisyonuna ilişkin vize alınmak üzere düzenlenen cetvelin görüşülmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 07/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.12.2018 206 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi gereğince Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, görülen ihtiyaç üzerine ekli listesi bulunan ödenek tertiplerine, 2018 yılı gider bütçesi içerisinde aktarma yapılmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 07/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.12.2018 207 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şemikler Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17D4A pafta, 228 ada, 4 no.lu parselin güneydoğusunda bulunan park alanı sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 07/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.12.2018 208 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A21C1A pafta, 5961 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 07/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.12.2018 209 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Saraylar Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B4B pafta, 4695 ada, 21 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 07/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.12.2018 210 2 Geçici İş Pozisyonu Vize Teklif Cetveline göre 2019 yılı için 48 adam/ay geçici iş pozisyonunun vize edilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 10/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.12.2018 211 2 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi gereğince Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, listesi bulunan ödenek tertiplerine, 2018 yılı gider bütçesi içerisinde aktarma yapılmasına, 10/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.12.2018 212 2 Denizli İli, Şemikler Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17D4A pafta, 228 ada, 4 no.lu parselin güneydoğusunda bulunan park alanı sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,407 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin;  ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 10/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.12.2018 213 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A21C1A pafta, 5961 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,408 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 10/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.12.2018 214 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Saraylar Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B4B pafta, 4695 ada, 21 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,409 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 10/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.12.2018 215 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’nun Belediye Meclisinin Ocak ayı olağan toplantısının “04 Ocak 2019 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 10/12/2018 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.


Fotoğraflar
 

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri