Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2019 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ
31.12.2018
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca 04 Ocak 2019 Cuma günü saat:17.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 -          Yoklama ve toplantının açılışı,

1-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25 inci maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti gurubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere, Denetim Komisyonu seçilmesine dair Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

2-     Belediyemizde norm kadrolarında Avukatlık Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 5 inci dereceli Avukat kadrosu karşılık gösterilerek 1 kişi Kısmi Zamanlı Avukat, 3. dereceli Avukat kadrosu karşılık gösterilerek 2 kişi Tam Zamanlı Avukat, Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 7. Dereceli Tekniker kadrosu karşılık gösterilerek 1 kişi Bilgisayar Teknikeri ve 7. Dereceli Ekonomist kadrosu karşılık gösterilerek 1 kişi Ekonomist’in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında kısmi ve tam zamanlı sözleşmeli statüde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

3-      Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sevindik Mahallesi, M22A23A1A pafta, 5994 no.lu imar adası ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

4-   Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde, tapunun Gümüşçay Mahallesi, M22A22A2B ve M21A22B1A paftalar, 633 no.lu imar adası ve çevresiyle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

5-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi,  M22A21B3C pafta, 486 ada, 1-2-5 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

6-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A3B pafta, 210 ada, 7 no.lu parselin kuzeybatısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

7-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A3B pafta, 216 ada, 7 no.lu parselin güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

8-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A3B pafta, 201 ada, 1 no.lu parselin batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

9-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A3A pafta, 240 ada, 2 no.lu parselin güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

10-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2C pafta, 321 ada, 6 no.lu parselin batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

11-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2D pafta, 245 ada, 1 no.lu parselin doğusunda yer alan çocuk bahçesi sınırları içerisinde trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

12-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2D pafta, 453 ada, 3 no.lu parselin doğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

13-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A3A pafta, 179 ada, 8 no.lu parselin batısında yer alan ağaçlandırılacak alanda trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

14-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A1C pafta, 164 no.lu imar adasının batısında yer alan Resmi Tesis Alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

15-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2D pafta, 146 no.lu imar adasının güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

16-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2B pafta, 261 ada, 1 no.lu parselin doğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

17-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25B1D pafta, 309 ada, 1 no.lu parselin kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

18-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B20C4D pafta, 285 no.lu imar adasının doğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

19-  Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

 

 31/12/2018

 

         Muhammet SUBAŞIOĞLU

       Belediye Başkanı

         Meclis BaşkanıFotoğraflar
 

Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri