T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ
28.01.2019
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca 01 Şubat 2019 Cuma günü saat:17.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 -         Yoklama ve toplantının açılışı,

1-      Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık esasına göre hizmet veren Zabıta personeline ödenecek olan maktu mesai çalışma ücretinin belirlenmesine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün yazısı.

2-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, M22A16B-3A/3D/4B/4C paftalar, 129 ada, 4 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

3-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B2C pafta, 4307 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

4-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saltak Mahallesi, M22A22B4C pafta, 258 ada, 358 ve 574 no.lu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Denizli İdare Mahkemesi’nin 08/11/2018 tarih 2018/645 Esas ve 2018/1208 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, mahkeme kararı doğrultusunda söz konusu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

5-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A3B pafta, 210 no.lu imar adasının kuzeydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

6-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A3B pafta, 216 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

7-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A3B pafta, 201 no.lu imar adasının batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

8-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A3A pafta, 240 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

9-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2C pafta, 321 no.lu imar adasının batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

10-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2D pafta, 245 no.lu imar adasının doğusunda yer alan çocuk bahçesi sınırları içerisinde trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

11-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2D pafta, 453 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

12-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A3A pafta, 179 no.lu imar adasının batısında yer alan ağaçlandırılacak alanda trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

13-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A1C pafta, 164 no.lu imar adasının batısında yer alan Resmi Tesis Alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

14-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2D pafta, 146 no.lu imar adasının güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

15-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2B pafta, 261 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

16-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25B1D pafta, 309 no.lu imar adasının kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

17-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B20C4D pafta, 285 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

18-  Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

 

 

 28/01/2019

 

         Muhammet SUBAŞIOĞLU

       Belediye Başkanı

         Meclis BaşkanıFotoğraflar
 

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri