T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
11.02.2019
   


 
4.1.2019 1 1 Adalet ve Kalkınma Partisi Gurubu adına teklif edilen adaylardan; Mahir ALTUĞ 20 oy, Fatih AYDEMİR 20 oy, Şevki DEMİR 20 oy, Cumhuriyet Halk Partisi Gurubu adına teklif edilen Sabri YILDIZ 22 oy ve Milliyetçi Hareket Partisi Gurubu adına teklif edilen Osman TIĞ 14 oy almış olup, buna göre; Denetim Komisyonuna; Mahir ALTUĞ, Fatih AYDEMİR, Şevki DEMİR, Sabri YILDIZ ve Osman TIĞ üye olarak 04/01/2019 tarihinde seçilmişlerdir. .  
4.1.2019 2 1 Belediyemizde norm kadrolarında Avukatlık Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 5 inci dereceli Avukat kadrosu karşılık gösterilerek 1 kişi Kısmi Zamanlı Avukat, 3. dereceli Avukat kadrosu karşılık gösterilerek 2 kişi Tam Zamanlı Avukat, Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 7. Dereceli Tekniker kadrosu karşılık gösterilerek 1 kişi Bilgisayar Teknikeri ve 7. Dereceli Ekonomist kadrosu karşılık gösterilerek 1 kişi Ekonomist’in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında kısmi ve tam zamanlı sözleşmeli statüde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,  04/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.1.2019 3 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sevindik Mahallesi, M22A23A1A pafta, 5994 no.lu imar adası ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.1.2019 4 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde, tapunun Gümüşçay Mahallesi, M22A22A2B ve M22A22B1A paftalar, 633 no.lu imar adası ve çevresiyle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.1.2019 5 1 enizli İli, Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi,  M22A21B3C pafta, 486 ada, 1-2-5 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.1.2019 6 1 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A3B pafta, 210 no.lu imar adasının kuzeydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.1.2019 7 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A3B pafta, 216 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.1.2019 8 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A3B pafta, 201 no.lu imar adasının batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.1.2019 9 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A3A pafta, 240 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.1.2019 10 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2C pafta, 321 no.lu imar adasının batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.1.2019 11 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2D pafta, 245 no.lu imar adasının doğusunda yer alan çocuk bahçesi sınırları içerisinde trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.1.2019 12 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2D pafta, 453 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.1.2019 13 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A3A pafta, 179 no.lu imar adasının batısında yer alan ağaçlandırılacak alanda trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.1.2019 14 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A1C pafta, 164 no.lu imar adasının batısında yer alan Resmi Tesis Alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.1.2019 15 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2D pafta, 146 no.lu imar adasının güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.1.2019 16 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2B pafta, 261 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.1.2019 17 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25B1D pafta, 309 no.lu imar adasının kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.1.2019 18 1 enizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B20C4D pafta, 285 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 04/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.1.2019 19 2 2019 yılında İdaremizde boş bulunan 5 inci dereceli Avukat kadrosu karşılık gösterilerek 1 kişi Kısmi Zamanlı Avukat, 3. dereceli Avukat kadrosu karşılık gösterilerek 2 kişi Tam Zamanlı Avukat, Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 7. Dereceli Tekniker kadrosu karşılık gösterilerek 1 kişi Bilgisayar Teknikeri ve 7. Dereceli Ekonomist kadrosu karşılık gösterilerek 1 kişi Ekonomist olarak istihdam edilmesine, istihdam edilecek kısmi zamanlı avukat personele 2019 yılı kısmi zamanlı sözleşme ücreti olarak; 1.200,00 TL ayrıca tam zamanlı sözleşme ücreti olarak; Tam Zamanlı Avukat personellere 2.800,00 TL,  Tekniker ve Ekonomist kadrosundakilere 2.200,00 TL net aylık ücret olması kanaatiyle, sözleşmeli Personellerin yukarıdaki Net ücret üzerinden çalıştırılmasına, ayrıca Devlet Memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu sözleşme ücreti yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran veya miktarda arttırılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 07/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.1.2019 20 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sevindik Mahallesi, M22A23A1A pafta, 5994 no.lu imar adası ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,413 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 07/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.1.2019 21 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde, tapunun Gümüşçay Mahallesi, M22A22A2B ve M22A22B1A paftalar, 633 no.lu imar adası ve çevresiyle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,414 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin;  ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 07/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.1.2019 22 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi,  M22A21B3C pafta, 486 ada, 1-2-5 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,415 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin;  ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 07/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.1.2019 23 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’nun Belediye Meclisinin Şubat ayı olağan toplantısının “01 Şubat 2019 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 07/01/2019 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.
       


Fotoğraflar
 

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri