T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
11.02.2019
   


 
1.2.2019 24 1 Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık esasına göre hizmet veren Zabıta personeline ödenecek olan maktu mesai çalışma ücretinin belirlenmesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.2.2019 25 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, M22A16B-3A/3D/4B/4C paftalar, 129 ada, 4 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.2.2019 26 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B2C pafta, 4307 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.2.2019 27 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saltak Mahallesi, M22A22B4C pafta, 258 ada, 358 ve 574 no.lu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Denizli İdare Mahkemesi’nin 08/11/2018 tarih 2018/645 Esas ve 2018/1208 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, mahkeme kararı doğrultusunda söz konusu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasının, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.2.2019 28 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A3B pafta, 210 no.lu imar adasının kuzeydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,416 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.2.2019 29 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A3B pafta, 216 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,417 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.2.2019 30 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2C pafta, 201 no.lu imar adasının batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,418 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.2.2019 31 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2D pafta, 240 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,419 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.2.2019 32 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2C pafta, 321 no.lu imar adasının batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,420 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.2.2019 33 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2D pafta, 318 no.lu imar adasının kuzeyinde yer alan park alanı sınırları içerisinde trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,421 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.2.2019 34 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2D pafta, 453 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,422 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.2.2019 35 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2D pafta, 179 no.lu imar adasının batısında yer alan ağaçlandırılacak alanda trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,423 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.1.2019 36 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A1C pafta, 164 no.lu imar adasının batısında yer alan Resmi Tesis Alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,424 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.2.2019 37 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2A pafta, 146 no.lu imar adasının güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,425 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.2.2019 38 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25A2B pafta, 261 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,426 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.2.2019 39 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25B1A pafta, 309 no.lu imar adasının kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,427 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.2.2019 40 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B20C4D pafta, 285 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,428 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.2.2019 41 2 Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan maktu mesai ücreti, 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (mükerrer) sayılı 7156 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince, Belediyemiz zabıta personeline halen ödenmekte olan aylık 487,00.-TL (Dörtyüzseksenyedi Türk lirası) maktu mesai ücretinin 01/01/2019 Salı gününden geçerli olmak üzere brüt 527,00.-TL (Beşyüzyirmiyedi TürkLirası)’na yükseltilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  04/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.2.2019 42 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, M22A16B-3A/3D/4B/4C paftalar, 129 ada, 4 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,430 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin;  ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 04/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.2.2019 43 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B2C pafta, 4307 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,431 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin;  ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 04/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.2.2019 44 2 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saltak Mahallesi, M22A22B4C pafta, 258 ada, 358 ve 574 no.lu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Denizli İdare Mahkemesi’nin 08/11/2018 tarih 2018/645 Esas ve 2018/1208 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, mahkeme kararı doğrultusunda, 258 ada, 575 no.lu parselde(eski 358 ve 574 no.lu parseller) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,432 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  yapılması talebine ilişkin; ekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 04/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.2.2019 45 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Muhammet SUBAŞIOĞLU’nun Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince 2019 yılı Belediye Meclisinin bir aylık tatil tarihinin Mart ayı olarak belirlenmesine dair sözlü teklifinin kabulüne;Belediye Meclisinin 04/02/2019 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.


Fotoğraflar
 

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri