T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2019 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ
27.05.2019
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat:17.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 

-          Yoklama ve toplantının açılışı,

1-     
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi (o) bendi ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 8 inci maddesi gereği İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye olunması hususunun görüşülmesi ve 4 (dört) asil, 4 (dört) yedek üye seçilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

2-      Pazaryerleri hakkında Yönetmeliğin 22.1.a maddesine göre Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan pazaryerlerimizin bakım, temizlik ve güvenliğinin sağlanarak işletilmesinin, 24/07/2019 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile hisselerinin tamamı Belediyemize ait olan Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması talebine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

3-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi gereğince Yeşilyayla Mahallesinde bulunan M21b20d1m pafta, 187 ada, 2 parsel no.lu 598,92 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkulün satılıp satılamayacağına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

4-      Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için Engelsiz Yaşam Akademisinde kursa katılan engelli öğrencilerimizin ulaşımında ve taziye hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 (Dört) şoför ile 5 (beş) araç kiralama hizmet alımının 36 (otuzaltı) ay süre ile yapılması hususuna ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı.

5-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, M22A22B4C pafta, 2248 ada, 16 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

6-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Yeşilyurt Mahallesi, M22A22A3A ve M22A22A4B paftalar, 4537 ada, 10 ve 18 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

7-      Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, M21B20B2A, M21B20B2C ve M21B20B2D paftaları, 234 ada, 4 no.lu parsel ve 235 ada, 86, 87, 88, 89 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

8-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sevindik Mahallesi, M22A23A1A pafta, 2621 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

 

9-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, M22A16B3A pafta, 130 ada, 7 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

 

10-  Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

 

 27/05/2019

 

                     Şeniz DOĞAN

       Belediye Başkanı

         Meclis Başkanı

 Fotoğraflar
 

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri