T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
14.06.2019
    HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
Tarih Karar No Birleşim Özet
10.6.2019 89 1 İç Anadolu Belediyeler Birliği Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere doğal üye olarak Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN Belediye Meclis Üyesi; Gökhan DEDA, İlhan SARI, Fatih COŞKUN, Mustafa BOZKURT Asil üye olarak Cihan SARAÇOĞLU, Serkan KAYA, Serkan BIÇAKÇI, Özkan BOSUN Yedek üye olarak 10/06/2019 günü seçilip görevlendirilmişlerdir.
10.6.2019 90 1 Pazaryerleri hakkında Yönetmeliğin 22.1.a maddesine göre Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan pazaryerlerimizin bakım, temizlik ve güvenliğinin sağlanarak işletilmesinin, 24/07/2019 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile hisselerinin tamamı Belediyemize ait olan Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 10/06/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi
10.6.2019 91 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi gereğince Yeşilyayla Mahallesinde bulunan M21b20d1m pafta, 187 ada, 2 parsel no.lu 598,92 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkulün satılıp satılamayacağının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 10/06/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
10.6.2019 92 1 elediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için Engelsiz Yaşam Akademisinde kursa katılan engelli öğrencilerimizin ulaşımında ve taziye hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 (Dört) şoför ile 5 (beş) araç kiralama hizmet alımının 36 (otuzaltı) ay süre ile yapılmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 10/06/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
10.6.2019 93 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, M21B20B2A, M21B20B2C ve M21B20B2D paftaları, 234 ada, 4 no.lu parsel ve 235 ada, 86, 87, 88, 89 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 10/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.6.2019 94 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n maddesi gereğince Merhum Milletvekilimiz Sayın Kazım ARSLAN’ın isminin yapmakta olduğumuz parklardan Meclisimizce uygun görülen herhangi birine verilmesine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Gurup Başkan Vekili Arif SUNA’nın yazılı önergesinin, incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine 10/06/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
10.6.2019 95 1 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, M22A22B4C pafta, 2248 ada, 16 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 10/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.6.2019 96 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Yeşilyurt Mahallesi, M22A22A3A ve M22A22A4B paftalar, 4537 ada, 10 ve 18 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 10/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.6.2019 97 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, M21B20B2A, M21B20B2C ve M21B20B2D paftaları, 234 ada, 4 no.lu parsel ve 235 ada, 86, 87, 88, 89 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 10/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.6.2019 98 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sevindik Mahallesi, M22A23A1A pafta, 2621 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 10/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.6.2019 99 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, M22A16B3A pafta, 130 ada, 7 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 10/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
11.6.2019 100 2 Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan pazaryerlerimizin bakım, temizlik ve güvenliğinin sağlanabilmesi, Belediye Meclisince belirlenen pazaryeri ücretlerinin 24/07/2019 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile hisselerinin tamamı Belediyemize ait olan Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından tahsil edilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  11/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
11.6.2019 101 2 5393 sayılı kanunun 18 inci maddesinin e bendi ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi gereğince Yeşilyayla Mahallesinde bulunan M21b20d1m pafta, 187 ada, 2 parsel no.lu 598,92 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkulün satılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  11/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
11.6.2019 102 2 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/05/2019 tarih ve 286 sayılı yazılarında Müdürlüğümüz bünyesinde Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için Engelsiz Yaşam Akademisinde kursa katılan engelli öğrencilerimizin taşınmasında kullanılmak üzere 4 (Dört) adet şoförlü araç ile taziye hizmetlerinde kullanılmak üzere şoförsüz 1 (bir) adet olmak üzere toplamda 5 (beş) adet araç kiralama hizmet alımının 36 (otuzaltı) ay süre ile yapılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  11/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
11.6.2019 103 2 Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı Açık Otoparkının, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Yararına Çalışan Dernekler ile Sivil Toplum Kuruluşlarının çeşitli aktivitelerini yapabilmeleri için Alt yükleniciye kiralanmaması ve elektrik, temizlik vb. diğer giderler kiralayana ait olmak şartı ile günlük KDV Hariç 1.000,00.-TL olarak ücretlendirilmesine, şeklinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ücret Tarifelerine eklenmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  11/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
11.6.2019 104 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, M22A22B4C pafta, 2248 ada, 16 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,444 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması; söz konusu parselle aynı yola cepheli Ticaret Alanı olarak planlı olan parseller mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 2 Kat yapılaşma şartlarında planlı olduğundan, talep edilen plan değişikliği ilçemizin merkezi iş alanında yer alması, bu bölgede gerek kamu sektörü gerekse özel sektörün yoğun olarak yer seçmesinden dolayı, özellikle trafik yoğunluğunun ve otopark sorununun fazla olması nedeniyle, buraya yapılacak özel sağlık alanının bu bölgeyi olumsuz etkileyeceğinden ayrıca mevcut yapı siluetini, plan bütünlüğünü bozucu, yoğunluk artırıcı ve emsal teşkil edici nitelik taşıdığından, söz konusu parsele ait plan değişikliği talebini Gökhan AKBULUT ve Hüseyin Fırat DAĞDEVİREN’in karşı oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun görmeyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 10 red oya karşılık, 23 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 11/06/2019 tarihinde karar verildi.
11.6.2019 105 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Yeşilyurt Mahallesi, M22A22A3A ve M22A22A4B paftalar, 4537 ada, 10 ve 18 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,445 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin;  4537 ada, 10 nolu parselin yapılaşma şartının 2 kattan 5 kata çıkarılmasının, 10 metrelik taşıt yolundan cephe alan 10 nolu parsel ile aynı yola cepheli diğer parsellerin de Ayrık Nizam, 2 Kat Yapılaşma şartında olması, 10 ve 18 nolu parseller arasında kot farkı olması nedeniyle talep edilen plan değişikliği mevcut yapı siluetini, plan bütünlüğünü bozucu, yoğunluk artırıcı ve emsal teşkil edici nitelik taşıdığından, söz konusu parsele ait plan değişikliği talebini Hüseyin Fırat DAĞDEVİREN ’in muhalefet şerhine ve Gökhan AKBULUT’un karşı oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun görmeyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 10 red oya karşılık, 23 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 11/06/2019 tarihinde karar verildi.
11.6.2019 106 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, M21B20B2A, M21B20B2C ve M21B20B2D paftaları, 234 ada, 4 no.lu parsel ve 235 ada, 86, 87, 88, 89 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,446 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planının onanması talebine ilişkin;  ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 11/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
11.6.2019 107 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sevindik Mahallesi, M22A23A1A pafta, 2621 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,447 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin;  ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu Gökhan AKBULUT’ un muhalefet şerhine karşılık oy çokluğu ile uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 10 red oya karşılık, 23 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 11/06/2019 tarihinde karar verildi.
11.6.2019 108 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, M22A16B3A pafta, 130 ada, 7 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,448 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin;  ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 11/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
11.6.2019 109 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Şeniz DOĞAN’ın Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısının “05 Temmuz 2019 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 11/06/2019 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.
       


Fotoğraflar
 

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri