T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2019 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ
01.07.2019
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca 05 Temmuz 2019 Cuma günü saat:17.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 

-          Yoklama ve toplantının açılışı,

1-      5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n maddesi gereğince Merhum Milletvekilimiz Sayın Kazım ARSLAN’ın isminin yapmakta olduğumuz parklardan Meclisimizce uygun görülen herhangi birine verilmesine ilişkin yazılı önergenin incelendiğine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonu raporu.

2-      Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden ortaöğretim, lise ve dengi Devlet Okullarında okuyan öğrencilere, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında verilecek olan “Eğitim Yardımı” nın; süresi, miktarı ve kaç öğrenciye verileceğinin belirlenmesine ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı.

3-      Merkezefendi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için 30 (Otuz) Şoför ile 40 (Kırk) Araç Kiralama hizmet alımının 36 (Otuzaltı) ay süre ile yapılması hususuna dair Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı.

4-      Merkezefendi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için 30 (Otuz) Şoför ile 30 (Otuz) Araç Kiralama hizmet alımının 15 (Onbeş) ay süre ile yapılması hususuna dair Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yazısı.

5-      5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesi gereğince Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde Çevre ve Halk Sağlığının Korunması amacıyla vektör ve haşerelerle mücadele kapsamında 01.10.2019 tarihinden itibaren 15 (Onbeş) ay süreyle Hizmet Alım İhalesi yapılması hususuna dair Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün yazısı.

6-      5393 sayılı Belediye Kanununun 15/g maddesi gereğince Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli, cadde sokak vb. alanların makine ile süpürülmesi, çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi, cadde ve sokaklara terkedilmiş molozların toplanması ve nakli, boş arsaların, semt pazarlarının temizlenmesi gibi iş ve işlemler için ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin 01.10.2019 tarihinden itibaren 27 (Yirmiyedi) ay süre ile ihale edilerek kiralanması hususuna dair Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün yazısı.

7-      Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde yapı yaklaşık birim maliyetlerine ve emlak değerlerine göre otopark katılım bedellerinin belirlenmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

8-      5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü, 75 inci ve 38/g maddeleri gereğince Belediyeye verilen görev ve sorumluluklar dahilinde; diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilimizde faaliyet gösteren kamu yararına kurulmuş dernek, vakıflar ve meslek odaları, yine kanunda öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde eğitim kurumlarının yapımı, bakımı, onarımı, malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüyle, asayiş ile ilgili Jandarma ve Emniyet Müdürlüğüyle, sağlık ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili Sağlık Müdürlüğüyle, ibadethanelerle ilgili Müftülük ile, spor ve spor tesisleriyle ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle kadınlar ve çocuklar için konukevleriyle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle, sosyal hizmetler ve yardımlarla ilgili Merkezefendi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıyla vb. diğer hususlarla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ve kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

9-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A12D3D ve M22A17A2A paftalar, 456 ada, 1 no.lu parselin sınırları içerisine tesis edilecek 2 adet trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

10-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Yenişafak Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Karahasanlı Mahallesi, M22A21B1B pafta, 178 no.lu imar adasının doğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

11-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi, M22A21B1C pafta, 265 ada, 14 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

12-  Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

 

  01/07/2019

 

                     Şeniz DOĞAN

       Belediye Başkanı

         Meclis BaşkanıFotoğraflar
 

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri