T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
17.07.2019
    TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Tarih Karar No Birleşim Özet
5.7.2019 110 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n maddesi gereğince Merhum Milletvekilimiz Sayın Kazım ARSLAN’ın isminin Merkezefendi Belediyesi sınırları içinde bulunan Selçukbey Mahallesi Şehit Piyade Komando Er Mehmet AVCI Caddesi ile 535 Sokak, 565, 585 Sokak arasında kalan mevcut yeşil alan parka Merhum Milletvekilimiz Sayın Kazım ARSLAN’ın isminin verilmesini uygun gören İdari ve diğer İşler Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  05/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.7.2019 111 1 Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden ortaöğretim, lise ve dengi Devlet Okullarında okuyan öğrencilere, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında verilecek olan “Eğitim Yardımı” nın; süresi, miktarı ve kaç öğrenciye verileceğinin belirlenmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 05/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi
5.7.2019 112 1 Merkezefendi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için 30 (Otuz) Şoför ile 40 (Kırk) Araç Kiralama hizmet alımının 36 (Otuzaltı) ay süre ile yapılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 05/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
5.7.2019 113 1 Merkezefendi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için 30 (Otuz) Şoför ile 30 (Otuz) Araç Kiralama hizmet alımının 15 (Onbeş) ay süre ile yapılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 05/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
5.7.2019 114 1 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesi gereğince Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde Çevre ve Halk Sağlığının Korunması amacıyla vektör ve haşerelerle mücadele kapsamında 01.10.2019 tarihinden itibaren 15 (Onbeş) ay süreyle Hizmet Alım İhalesi yapılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 05/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
5.7.2019 115 1 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/g maddesi gereğince Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli, cadde sokak vb. alanların makine ile süpürülmesi, çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi, cadde ve sokaklara terkedilmiş molozların toplanması ve nakli, boş arsaların, semt pazarlarının temizlenmesi gibi iş ve işlemler için ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin 01.10.2019 tarihinden itibaren 27 (Yirmiyedi) ay süre ile ihale edilerek kiralanması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 05/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
5.7.2019 116 1 Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde yapı yaklaşık birim maliyetlerine ve emlak değerlerine göre otopark katılım bedellerinin belirlenmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 05/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
5.7.2019 117 1 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü, 75 inci ve 38/g maddeleri gereğince Belediyeye verilen görev ve sorumluluklar dahilinde; diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilimizde faaliyet gösteren kamu yararına kurulmuş dernek, vakıflar ve meslek odaları, yine kanunda öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde eğitim kurumlarının yapımı, bakımı, onarımı, malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüyle, asayiş ile ilgili Jandarma ve Emniyet Müdürlüğüyle, sağlık ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili Sağlık Müdürlüğüyle, ibadethanelerle ilgili Müftülük ile, spor ve spor tesisleriyle ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle kadınlar ve çocuklar için konukevleriyle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle, sosyal hizmetler ve yardımlarla ilgili Merkezefendi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıyla vb. diğer hususlarla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ve kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesinin, incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine 05/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
5.7.2019 118 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A12D3D ve M22A17A2A paftalar, 456 ada, 1 no.lu parselin sınırları içerisine tesis edilecek 2 adet trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 05/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.7.2019 119 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yenişafak Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Karahasanlı Mahallesi, M22A21B1B pafta, 178 no.lu imar adasının doğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 05/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.7.2019 120 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi, M22A21B1C pafta, 265 ada, 14 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 05/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.7.2019 121 2 Merkezefendi Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin ortaöğretim, lise ve dengi devlet okullarında okuyan öğrencilere, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında verilecek olan “Öğrenim Yardımı” nın Öğrenim Yılı döneminden başlamak üzere, ortaöğrenim, lise ve dengi devlet okullarında okuyan ve yardım talebinde bulunan en çok 4.000 (Dörtbin) öğrenciye Ekim-Mayıs dönemi için 8 (Sekiz) aylık bir süre ile 100,00 TL (YüzTürkLirası), öğrenim yardımında bulunulmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  08/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.7.2019 122 2 Merkezefendi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için 30 (Otuz) Şoför ile 40 (Kırk) Araç Kiralama hizmet alımının 01 Ekim 2019 tarihinden itibaren 36 (Otuzaltı) aya kadar hizmet alımıyla ihaleye çıkarılarak özel şirkete yaptırılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  08/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.7.2019 123 2 Merkezefendi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için 30 (Otuz) Şoför ile 30 (Otuz) Araç Kiralama hizmet alımının 01 Ekim 2019 tarihinden itibaren 15 (Onbeş) aya kadar hizmet alımıyla ihaleye çıkarılarak özel şirkete yaptırılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  08/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.7.2019 124 2 Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde çevre ve halk sağlığı açısından büyük önem arz eden vektör ve haşerelerle mücadele için gerekli çalışmalar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bu çalışmalar çevre ve insan sağlığını doğrudan ilgilendirdiğinden hizmetlerin aksamaması ve sürekliliği önem teşkil etmektedir. Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin a bendi gereğince vektör ve haşerelerle mücadele hizmet alımının 01.10.2019 – 31.12.2020 tarihleri arasında 15 (onbeş) ay süre ile hizmet alımıyla ihaleye çıkarılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  08/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.7.2019 125 2 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/g maddesi gereğince Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli, cadde sokak ve bu gibi alanların makine ile süpürülmesi, çöp konteynırlarının yıkanması ve dezenfekte edilmesi, cadde ve sokaklara terkedilmiş molozların toplanması ve nakli, boş arsaların semt pazarlarının temizlenmesi gibi iş ve işlemler için ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin 01.10.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasında 27 (yirmiyedi) ay süre ile ihale edilerek kiralanmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  08/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.7.2019 126 2 Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde yapı yaklaşık birim maliyetlerine ve emlak değerlerine göre otopark katılım bedellerinin Yukarıda tabloda belirtildiği gibi Merkezefendi Belediye sınırları içerisinde uygulanmasına,  08/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.7.2019 127 2 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü, 75 inci ve 38/g maddeleri gereğince Belediyeye verilen görev ve sorumluluklar dahilinde; diğer kamu kurum ve kuruluşları ile İlimizde faaliyet gösteren kamu yararına kurulmuş dernek,  vakıflar ve meslek odaları, yine kanunda öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde;
       Eğitim kurumlarının yapımı, bakımı, onarımı ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile,
       Asayiş ile ilgili İl Jandarma Alay Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile,   
       Sağlık ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili Sağlık Müdürlüğü ile,
       İbadethanelerle ilgili Müftülük ile,
       Spor ve spor tesisleri ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile,
       Sosyal hizmetler, Kadın ve çocuklar için konukevleri ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile, Sosyal yardımlarla ilgili Merkezefendi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile vb. diğer hususlarla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ve kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları ile protokol yapılması için, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesine uygun gören İdari ve Diğer İşler Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  08/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.7.2019 128 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A12D3D ve M22A17A2A paftalar, 456 ada, 1 no.lu parselin sınırları içerisine tesis edilecek 2 adet trafo alanı ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,450 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 08/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.7.2019 129 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yenişafak Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Karahasanlı Mahallesi, M22A21B1B pafta, 178 no.lu imar adasının doğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,451 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin;  ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ ne karşı açılan davalar ile ilgili Danıştay 6. Dairesinin E:2017/4842 sayılı kararında, Yönetmeliğin bazı maddelerinde yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden, bu kararda belirtilen gerekçeler doğrultusunda söz konusu parsele ait plan değişikliği talebini uygun görmeyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 08/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
8.7.2019 130 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi, M22A21B1B pafta, 265 ada, 14 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,452 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin;  ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin, işyerlerinde aranacak genel şartlar ile ilgili 5. Maddesinin (m) bendine göre “Ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması” şartı olması, Fırın Tesisi yapılabilmesi için yapının tamamının fırın olarak tahsis edilmesi gerektiğinden, 265 ada, 14 no.lu parselde bulunan binanın üst katı konut olarak kullanıldığından, söz konusu parsele ait plan değişikliği talebi komisyonumuzca Hüseyin Fırat DAĞDEVİREN ’in muhalefet şerhine karşılık oy çokluğu ile uygun görmeyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine istinaden, 3 red oya karşılık, 30 kabul oyla ve oyçokluğuyla 08/07/2019 tarihinde karar verildi.
8.7.2019 131 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Şeniz DOĞAN’ın Belediye Meclisinin Ağustos ayı olağan toplantısının “02 Ağustos 2019 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 08/07/2019 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.


Fotoğraflar

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri