T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2019 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ
29.07.2019
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca 02 Ağustos 2019 Cuma günü saat:17.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 

-          Yoklama ve toplantının açılışı,

1-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi gereğince Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, görülen ihtiyaç üzerine ekli listesi bulunan ödenek tertiplerine, 2019 yılı gider bütçesi içerisinde aktarma yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

 

2-      Belediyemizde norm kadrolarında Avukatlık Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 5. dereceli Avukat kadrosu karşılık gösterilerek 1 kişi Tam Zamanlı Avukat’ın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli statüde çalıştırılması ve aylık net ücretinin belirlenmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

 

3-      2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilçemiz sınırlarındaki tüm kamu ve özel liselerin 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizi 2019 Eylül ayından başlayarak, 2020 Mayıs ayının sonuna kadar belirli periyodlar halinde konaklamasız olarak “Ankara Eğitim, Gençlik ve Kültür Gezisi”  ne götürülmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı.

 

4-      2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilçemiz sınırlarındaki tüm kamu ve özel liselerin 10. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizi 2019 Eylül ayından başlayarak, 2020 Mayıs ayının sonuna kadar belirli periyodlar halinde konaklamasız olarak ''Pamukkale - Laodikya ( Laodikeia) Gençlik, Eğitim ve Kültür Gezisi'' ne götürülmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı.

 

5-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemizin hizmetlerini daha etkin yürütebilmek amacı ile Sevindik Mahallesi M22a18d4a pafta, 4633 ada 10 parsel no.lu 200,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkul ile 4633 ada 15 parsel no.lu 256,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkulün satın alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

 

6-      İlçemiz kadınlarının ev ekonomisine katkı sağlaması, ilçemizde istihdam yaratılması amacı ile kurulması planlanan kooperatif için gerekli iş ve işlemlerin başlatılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (i) bendi uyarınca kurucu üye olunması, ana sözleşmenin imzalanması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g maddesine göre Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesi, ayrıca ortaklık payının belirlenmesi hakkında karar alınmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı.

 

7-      İlçemizde tarım ve hayvancılığa katkı sağlanması ve üreticinin desteklenmesi amacı ile kurulması planlanan kooperatif için gerekli iş ve işlemlerin başlatılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (i) bendi uyarınca kurucu üye olunması, ana sözleşmenin imzalanması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g maddesine göre Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesi, ayrıca ortaklık payının belirlenmesi hakkında karar alınmasına ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yazısı.

 

8-      Belediyemiz sınırları içerisinde açılan ve çevredekilerin huzur ve esenliği konusunda çok fazla şikayet alınan masaj salonlarının denetim altına alınması ve ruhsatlandırılması için işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken onaylı mimari projede masaj salonu olmayan ve amacına uygun yapı kullanma izin belgesi alınmamış işyerlerine çalışma ruhsatı düzenlenmemesine, ruhsatı olanlarında devir işlemlerine izin verilmemesi hususuna dair karar alınmasına ilişkin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yazısı.

 

9-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Başkarcı Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25C1B pafta, 175 ada, 19 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

 

10-  Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

 

  29/07/2019

 

                     Şeniz DOĞAN

       Belediye Başkanı

         Meclis BaşkanıFotoğraflar
 

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri