T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
08.08.2019
    AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
Tarih Karar No Birleşim Özet
2.8.2019 132 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi gereğince Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, görülen ihtiyaç üzerine ekli listesi bulunan ödenek tertiplerine, 2019 yılı gider bütçesi içerisinde aktarma yapılmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 02/08/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
2.8.2019 133 1 Belediyemizde norm kadrolarında Avukatlık Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 5. dereceli Avukat kadrosu karşılık gösterilerek 1 kişi Tam Zamanlı Avukat’ın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli statüde çalıştırılması ve aylık net ücretinin belirlenmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 02/08/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
2.8.2019 134 1 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilçemiz sınırlarındaki tüm kamu ve özel liselerin 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizi 2019 Eylül ayından başlayarak, 2020 Mayıs ayının sonuna kadar belirli periyodlar halinde konaklamasız olarak “Ankara Eğitim, Gençlik ve Kültür Gezisi”  ne götürülmesi hususunda karar alınmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 02/08/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
2.8.2019 135 1 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilçemiz sınırlarındaki tüm kamu ve özel liselerin 10. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizi 2019 Eylül ayından başlayarak, 2020 Mayıs ayının sonuna kadar belirli periyodlar halinde konaklamasız olarak ''Pamukkale - Laodikya ( Laodikeia) Gençlik, Eğitim ve Kültür Gezisi'' ne götürülmesi hususunda karar alınmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 02/08/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
2.8.2019 136 1 Merkezefendi Belediyesi olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 13 üncü ve 14 üncü maddeleri kapsamında mücavir alanımızda ikamet eden 18-65 yaş aralığındaki vatandaşlarımızdan 100 (yüz) kişinin 25 Ağustos 2019 tarihinde saat 17:00’de Denizli’den hareket ederek 26 Ağustos 2019 tarihinde dönüş yapmak suretiyle “30 Ağustos Zafer Bayramı” etkinlikleri kapsamında Afyon Şuhut İlçesi Zafer kutlamaları ve Büyük Yürüyüş programına götürülmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 02/08/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
2.8.2019 137 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemizin hizmetlerini daha etkin yürütebilmek amacı ile Sevindik Mahallesi M22a18d4a pafta, 4633 ada 10 parsel no.lu 200,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkul ile 4633 ada 15 parsel no.lu 256,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkulün satın alınmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 02/08/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
2.8.2019 138 1 İlçemiz kadınlarının ev ekonomisine katkı sağlaması, ilçemizde istihdam yaratılması amacı ile kurulması planlanan kooperatif için gerekli iş ve işlemlerin başlatılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (i) bendi uyarınca kurucu üye olunması, ana sözleşmenin imzalanması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g maddesine göre Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesi, ayrıca ortaklık payının belirlenmesi hakkında karar alınmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 02/08/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
2.8.2019 139 1 lçemizde tarım ve hayvancılığa katkı sağlanması ve üreticinin desteklenmesi amacı ile kurulması planlanan kooperatif için gerekli iş ve işlemlerin başlatılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (i) bendi uyarınca kurucu üye olunması, ana sözleşmenin imzalanması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g maddesine göre Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesi, ayrıca ortaklık payının belirlenmesi hakkında karar alınmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonuna havale edilmesine 02/08/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
2.8.2019 140 1 Belediyemiz sınırları içerisinde açılan ve çevredekilerin huzur ve esenliği konusunda çok fazla şikayet alınan masaj salonlarının denetim altına alınması ve ruhsatlandırılması için işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken onaylı mimari projede masaj salonu olmayan ve amacına uygun yapı kullanma izin belgesi alınmamış işyerlerine çalışma ruhsatı düzenlenmemesine, ruhsatı olanlarında devir işlemlerine izin verilmemesi hususuna dair karar alınmasının, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine 02/08/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
2.8.2019 141 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Başkarcı Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25C1B pafta, 175 ada, 19 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 02/08/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
2.8.2019 142 1 393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü 75 inci ve 38/g maddeleri gereğince Belediyeye verilen görev ve sorumluluklar dahilinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak okullardaki eksikliklerin tespit edilmesi ve Belediyemiz imkanları ile giderilmesi için çalışma yapılması hususunda karar alınmasına ilişkin Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun yazılı önergesinin, incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine, 02/08/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.8.2019 143 2 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi gereğince Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, Görülen ihtiyaç üzerine yukarıdaki listesi bulunan ödenek tertiplerine, 2019 yılı gider bütçesi içerisinde aktarma yapılmasına, 4 red oya karşılık, 32 kabul oyla ve oyçokluğuyla 05/08/2019 tarihinde karar verildi.
5.8.2019 144 2 2019 yılında İdaremizde boş bulunan 5. dereceli Avukat kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personele 2019 yılı tam zamanlı sözleşme ücreti olarak; 2.968,00 TL, net aylık ücret olması kanaatiyle, sözleşmeli Avukat Personele belirtilen Net ücret üzerinden çalıştırılması, ayrıca Devlet Memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu sözleşme ücreti yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran veya miktarda arttırılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  05/08/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.8.2019 145 2 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilçemiz sınırlarındaki tüm kamu ve özel liselerin 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizi 2019 Eylül ayından başlayarak, 2020 Mayıs ayının sonuna kadar belirli periyodlar halinde konaklamasız olarak “Ankara Eğitim, Gençlik ve Kültür Gezisi”  ne götürülmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  05/08/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.8.2019 146 2 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilçemiz sınırlarındaki tüm kamu ve özel liselerin 10. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizi 2019 Eylül ayından başlayarak, 2020 Mayıs ayının sonuna kadar belirli periyodlar halinde konaklamasız olarak ''Pamukkale - Laodikya ( Laodikeia) Gençlik, Eğitim ve Kültür Gezisi'' ni götürülmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 05/08/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.8.2019 147 2 Merkezefendi Belediyesi olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 13 üncü ve 14 üncü maddeleri kapsamında mücavir alanımızda ikamet eden 18-65 yaş aralığındaki vatandaşlarımızdan 100 (yüz) kişinin 25 Ağustos 2019 tarihinde saat 17:00’de Denizli’den hareket ederek 26 Ağustos 2019 tarihinde dönüş yapmak suretiyle “30 Ağustos Zafer Bayramı” etkinlikleri kapsamında Afyon Şuhut İlçesi Zafer kutlamaları ve Büyük Yürüyüş programına götürülmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  05/08/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.8.2019 148 2 Denizli İli Merkezefendi İlçesi sınırları içerisinde Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 18 inci maddesinin e bendi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” hükmü gereğince Sevindik Mahallesi M22a18d4a pafta, 4633 ada 10 parsel no.lu 200,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkul ile 4633 ada 15 parsel no.lu 256,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkulün satın alınması hususunda gerekli işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  05/08/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.8.2019 149 2 İlçemiz kadınlarının ev ekonomisine katkı sağlaması, ilçemizde istihdam yaratılması amacı ile kurulması planlanan Sınırlı Sorumlu Merkezefendi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi için gerekli iş ve işlemlerin başlatılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (i) bendi uyarınca kurucu üye olunması, Kooperatif ana sözleşmesinin imzalanması da başta olmak üzere kooperatifin kuruluş aşamasında ve devamında diğer tüm iş ve işlemler için imzaya yetkili kişi olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g maddesine göre Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesi, ayrıca belirlenen ortaklık payı değeri olan 100,00 TL den 1200 pay alarak 120.000,00 TL Sermaye ile Merkezefendi Belediyesi’nin Kooperatife kurucu ortak olunmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın Aile ve Engelli Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  05/08/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.8.2019 150 2 İlçemizde tarım ve hayvancılığa katkı sağlanması ve üreticinin desteklenmesi amacı ile kurulması planlanan Sınırlı Sorumlu Merkezefendi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi için gerekli iş ve işlemlerin başlatılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (i) bendi uyarınca kurucu üye olunması, Kooperatif ana sözleşmesinin imzalanması da başta olmak üzere kooperatifin kuruluş aşamasında ve devamında diğer tüm iş ve işlemler için imzaya yetkili kişi olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g maddesine göre Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesi, ayrıca belirlenen ortaklık payı değeri olan 100,00 TL den 1200 pay alarak 120.000,00 TL Sermaye ile Merkezefendi Belediyesi’nin Kooperatife kurucu ortak olunmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Tarım Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  05/08/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.8.2019 151 2 Masaj salonları, 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince özel yapım şeklini gerektiren yapı sayıldığından yapı kullanma izin belgesi ve kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları karar olsa dahi yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı imar planlarında ayrık nizam olan yol boyu ticaret ya da ticaret alanında olmak kaydıyla; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenirken onaylı mimari projede masaj salonu olmayan ve amacına uygun yapı kullanma izin belgesi alınmamış işyerlerine çalışma ruhsatı düzenlenmemesine, ruhsatı olanların da devir işlemine izin verilmemesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  05/08/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
5.8.2019 152 2 Merkezefendi Belediyemiz sınırları içerisindeki Kamuya ait İlk ve Orta öğretim okullarında öğrenci velilerinden gelen talepler doğrultusunda öğrencilerimizin ağır kitap ve araç gereç yükünden kurtulmaları amacı ile okullardaki sınıflarda ya da koridorlarda uygun yerlere dolap yaptırılması ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü 75 inci ve 38/g maddeleri gereğince Belediyeye verilen görev ve sorumluluklar dahilinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak eksikliklerin tespit edilmesi ve Belediyemiz imkanları ile giderilmesi için çalışma yapılması,  bu konudaki iş ve işlemlerle ilgili protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesi uygun gören İdari ve Diğer İşler Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 05/08/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
5.8.2019 153 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Şeniz DOĞAN’ın Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan toplantısının “06 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 05/08/2019 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.
       


Fotoğraflar

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri