T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ
02.09.2019
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca 06 Eylül 2019 Cuma günü saat:17.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 

-          Yoklama ve toplantının açılışı,

1-     
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/a maddesi gereğince “2020-2024 dönemi Stratejik Plan Taslağı’nın” Mecliste görüşülerek kabul edilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

2-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (g) bendi (Şartlı Bağışları Kabul Etmek) gereğince İlçemiz Sevindik Mahallesi 4633 ada 10 ve 15 no.lu parsellerde bulunan 456m2’lik alana “Nuran - Mesut UZUNOĞLU” isminin verilmesi şartıyla kreş yapılması işi ile ilgili ve şartlı bağış işlemlerini yürütmek üzere Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün yazısı.

3-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21B3B/3C paftalar, 482 ada, 1 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

4-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saltak Mahallesi,  M22A22B4C pafta, 258 ada, 564 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

5-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Kayalar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy(Bozburun) Mahallesi, M22A16C2B pafta, 8194 ada, 1 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

6-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saraylar Mahallesi, M22A22B4A ve M22A22B4D paftalar, 2419 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

7-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saraylar Mahallesi, M22A22B4A pafta, 2419 ada, 6 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

8-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saraylar Mahallesi, M22A22B4C pafta, 129 ada, 64 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

9-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Muratdede Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B4A pafta, 348 ada, 11 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

10-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Saruhan Mahallesi sınırları içerisinde, M21B20C4B pafta, 234 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

11-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A22A4D pafta, 7816 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

12-  Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çeltikçi-Salihağa-Üzerlik Mahalleleri sınırları içerisinde, M22a-12a-4c, M22a-12a-4d, M22a-12c-1c, M22a-12c-1d, M22a-12c-2d, M22a-12d-1b, M22a-12d-2a, M22a-12d-2b, M22a-12d-2c, paftalar, 380 KV Yatağan-Denizli Batı-Denizli 4 enerji iletim hattı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

13-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Başkarcı Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25C1B pafta, 175 ada, 19 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin hususun incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

14-  Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

 

  02/09/2019

 

                     Şeniz DOĞAN

       Belediye Başkanı

         Meclis BaşkanıFotoğraflar
 

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri