T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
13.09.2019
    EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETİ


 
Tarih Karar No Birleşim Özet
6.9.2019 154 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/a maddesi gereğince “2020-2024 dönemi Stratejik Plan Taslağı’nın” Mecliste görüşülerek, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 06/09/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
6.9.2019 155 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (g) bendi (Şartlı Bağışları Kabul Etmek) gereğince İlçemiz Sevindik Mahallesi 4633 ada 10 ve 15 no.lu parsellerde bulunan 456m2’lik alana “Nuran - Mesut UZUNOĞLU” isminin verilmesi şartıyla kreş yapılması işi ile ilgili ve şartlı bağış işlemlerini yürütmek üzere Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesinin, incelenmek üzere İdari ve Diğer Komisyonuna havale edilmesine 06/09/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
6.9.2019 156 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21B3B/3C paftalar, 482 ada, 1 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.9.2019 157 1 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saltak Mahallesi,  M22A22B4C pafta, 258 ada, 564 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.9.2019 158 1 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Kayalar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy(Bozburun) Mahallesi, M22A16C2B pafta, 8194 ada, 1 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.9.2019 159 1 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saraylar Mahallesi, M22A22B4A ve M22A22B4D paftalar, 2419 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.9.2019 160 1 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saraylar Mahallesi, M22A22B4A pafta, 2419 ada, 6 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.9.2019 161 1 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saraylar Mahallesi, M22A22B4C pafta, 129 ada, 64 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.9.2019 162 1 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Muratdede Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B4A pafta, 348 ada, 11 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.9.2019 163 1 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Saruhan Mahallesi sınırları içerisinde, M21B20C4B pafta, 234 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.9.2019 164 1 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi, M22A21B1B pafta, 258 ada, 16 no.lu parselde yer alan Trafo Alanı ile ilgili plan Değişikliği yapılması talebine ilişkin Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.9.2019 165 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çeltikçi-Salihağa-Üzerlik Mahalleleri sınırları içerisinde, M22a-12a-4c, M22a-12a-4d, M22a-12c-1c, M22a-12c-1d, M22a-12c-2d, M22a-12d-1b, M22a-12d-2a, M22a-12d-2b, M22a-12d-2c, paftalar, 380 KV Yatağan-Denizli Batı-Denizli 4 enerji iletim hattı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.9.2019 166 2 2020-2024 Yılı Stratejik Planının, İlçemiz ve Belediyemizin mevcut durumu ve kaynakları ile 11. Kalkınma Planı ve diğer üst ölçekli planlar dikkate alınarak ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığı ve mevzuat ve rehberlerin belirttiği şekil ve kapsama sahip olduğu tespit edilerek, “2020-2024 dönemi Stratejik Plan Taslağının” kabulüne 15 çekimser oya karşılık, 22 kabul oyla ve oyçokluğuyla 09/09/2019 tarihinde karar verildi.
9.9.2019 167 2 İlçemiz Sevindik Mahallesi 4633 ada 10 ve 15 no.lu parsellerde bulunan 456 m²’lik alana “Nuran - Mesut UZUNOĞLU” isminin verilmesi şartıyla kreş yapılması işi ile ilgili şartlı bağışın kabulü ve bu konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesini uygun gören İdari ve Diğer İşler Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  09/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.9.2019 168 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21B3B/3C paftalar, 482 ada, 1 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,457 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.9.2019 169 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saltak Mahallesi,  M22A22B4C pafta, 258 ada, 564 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,458 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.9.2019 170 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Kayalar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy(Bozburun) Mahallesi, M22A16C2B pafta, 8194 ada, 1 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,459 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.9.2019 171 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saraylar Mahallesi, M22A22B4A ve M22A22B4D paftalar, 2419 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,460 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.9.2019 172 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saraylar Mahallesi, M22A22B4A pafta, 2419 ada, 6 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,461 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.9.2019 173 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saraylar Mahallesi, M22A22B4C pafta, 129 ada, 64 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,462 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.9.2019 174 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Muratdede Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B4A pafta, 348 ada, 11 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,463 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1.fıkrasında “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır. İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.” denildiğinden ve söz konusu plan değişikliği mevcut hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik olmayıp, kamu yararı niteliği taşımadığından, yapılacak plan değişikliği ile arka bahçe mesafesi düşürülen binada kaliteli sağlık hizmeti sunulamayacağından, plan değişikliğinden etkilenecek çevre parsellerde ve sağlık tesisinde hava sirkülasyonu ve bina içerisindeki yeterli aydınlanma sağlanamayacağından,  arka bahçesine komşu parsellerde yer alan konutların gürültü ve görüntü yönünden olumsuz etkileyeceğinden ve ayrıca plan bütünlüğünü bozucu, yoğunluk artırıcı emsal teşkil edici nitelik taşıdığından talebi uygun görmeyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 09/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.9.2019 175 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Saruhan Mahallesi sınırları içerisinde, M21B20C4B pafta, 234 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,464 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği  talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.9.2019 176 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi,  M22A21B1B pafta, 258 ada, 16 parselde yer alan Trafo Alanı ile ilgili hazırlanan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,467 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.9.2019 177 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çeltikçi-Salihağa-Üzerlik Mahalleleri sınırları içerisinde, M22a-12a-4c, M22a-12a-4d, M22a-12c-1c, M22a-12c-1d, M22a-12c-2d, M22a-12d-1b, M22a-12d-2a, M22a-12d-2b, M22a-12d-2c, paftalar, 380 KV Yatağan-Denizli Batı-Denizli 4 enerji iletim hattı ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,466 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.9.2019 178 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Başkarcı Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25C1B pafta, 175 ada, 19 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,455 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinden talep sahibi 20/08/2019 tarih ve 16649-2315 sayılı dilekçesi ile vazgeçtiği için karar almaya gerek olmadığına, 09/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.9.2019 179 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Şeniz DOĞAN’ın Belediye Meclisinin Ekim ayı olağan toplantısının “01 Ekim 2019 Salı günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 09/09/2019 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.


Fotoğraflar

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri