T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2019 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ
27.09.2019
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca 01 Ekim 2019 Salı günü saat:17.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 

-          Yoklama ve toplantının açılışı,

1-      Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Gümüşçay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait, M22A22A1B ve M22A17D4C paftalar, 299 Ada, 9 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

2-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17C2D pafta, 6021 ada, 2 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

3-      Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/07/2019 tarih ve 128 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/07/2019 tarih ve 385 sayılı kararı ile onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A12D3D ve M22A17A2A paftalar, 456 ada, 1 no.lu parselin sınırları içerisine tesis edilecek 2 adet trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

4-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B2D pafta, 759 ada, 8 ve 9 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

5-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi,  M22A21B4A ve M22A21B4B paftalar, 348 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

6-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, M22A22B4C pafta, 423 ada, 14, 15 ve 18 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

7-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi (f) bendi gereğince Belediyemizin 2019 yılı Ücret ve Tarifeleri içerisine Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Ücret Tarifesi eklenerek değişiklik yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

8-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 17 nci ve 18 inci maddeleri gereğince Belediyemizin 2020 yılı Ücret Tarifesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

9-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesi gereğince Belediyemizin 2020 yılı Performans Programının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

10-  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62 nci maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27 nci maddesi gereğince Belediyemizin 2020 yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

11-  Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

 

  26/09/2019

 

                     Şeniz DOĞAN

       Belediye Başkanı

         Meclis BaşkanıFotoğraflar
 

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri