T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
09.10.2019
    EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
Tarih Karar No Birleşim Özet
1.10.2019 180 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Gümüşçay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait, M22A22A1B ve M22A17D4C paftalar, 299 Ada, 9 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 01/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.10.2019 181 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17C2D pafta, 6021 ada, 2 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 01/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.10.2019 182 1 Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/07/2019 tarih ve 128 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/07/2019 tarih ve 385 sayılı kararı ile onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A12D3D ve M22A17A2A paftalar, 456 ada, 1 no.lu parselin sınırları içerisine tesis edilecek 2 adet trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazın, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 01/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.10.2019 183 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B2D pafta, 759 ada, 8 ve 9 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 01/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.10.2019 184 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, M22A22B4C pafta, 423 ada, 14, 15 ve 18 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 01/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.10.2019 185 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi (f) bendi gereğince Belediyemizin 2019 yılı Ücret ve Tarifeleri içerisine Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Ücret Tarifesi eklenerek değişiklik yapılmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 01/10/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
1.10.2019 186 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 17 nci ve 18 inci maddeleri gereğince Belediyemizin 2020 yılı Ücret Tarifesinin görüşülmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 01/10/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
1.10.2019 187 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesi gereğince Belediyemizin 2020 yılı Performans Programının görüşülmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 01/10/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
1.10.2019 188 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62 nci maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27 nci maddesi gereğince Belediyemizin 2020 yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 01/10/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
2.10.2019 189 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Gümüşçay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait, M22A22A1B ve M22A17D4C paftalar, 299 Ada, 9 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,468  plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 02/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
2.10.2019 190 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17C2D pafta, 6021 ada, 2 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,469 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 02/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
2.10.2019 191 2 Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/07/2019 tarih ve 128 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/07/2019 tarih ve 385 sayılı kararı ile onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A12D3D ve M22A17A2A paftalar, 456 ada, 1 no.lu parselin sınırları içerisine tesis edilecek 2 adet trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,450 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itiraz talebine ilişkin; Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/07/2019 tarih ve 128 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/07/2019 tarih ve 385 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ADM Elektrik Dağıtım A.Ş; ’nin 12.09.2019 tarih ve 79427 sayılı yazısı ile kanuni askı süreci içerisinde yapmış olduğu itiraz kabul edilerek, itiraz doğrultusunda söz konusu plan değişikliğinin iptal edilerek mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki haliyle kalmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 02/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
2.10.2019 192 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B2D pafta, 759 ada, 8 ve 9 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,470 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 13 çekimser oya karşılık, 17 kabul oyla ve oyçokluğuyla 02/10/2019 tarihinde karar verildi.
2.10.2019 193 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, M22A22B4C pafta, 423 ada, 14, 15 ve 18 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,472 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 02/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
2.10.2019 194 2 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi f bendi gereğince Belediyemizin 2019 yılı Ücret ve Tarifeleri içerisine Servergazi Kadın Sağlıklı Yaşam ve Spor Eğitim Merkezi Salon Üyelik Aidat Ücretinin 10/10/2019 tarihinden itibaren uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  02/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
2.10.2019 195 2 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 17 nci ve 18 inci maddeleri gereğince Belediyemizin 2020 yılı Ücret Tarifesi, 13 red oya karşılık, 21 kabul oyla ve oy çokluğuyla, 02/10/2019 tarihinde kabul edildi.
2.10.2019 196 2 2020 yılı Performans Programının kabulüne, 13 red oya karşılık, 21 kabul oyla ve oy çokluğuyla, 02/10/2019 tarihinde karar verildi.
2.10.2019 197 2 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62 nci maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27 nci maddesi gereğince Belediyemizin 2020 yılı Bütçe Tasarısı 13 red oya karşılık, 21 kabul oyla ve oyçokluğuyla kabul edildi.
2.10.2019 198 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Şeniz DOĞAN’ın Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının “01 Kasım 2019 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne;Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.


Fotoğraflar

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri