T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2019 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ
28.10.2019
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca 01 Kasım 2019 Cuma günü saat:17.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 

-          Yoklama ve toplantının açılışı,

1-      10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, Atatürk Haftası olması münasebeti ile, Sosyal Belediyecilikte engelleri ortadan kaldıracak önemli projelerden birisi olan Engelsiz Yaşam Akademisi’ndeki engelli öğrencilerimiz ile yanlarında 1 (bir) yakını olmak üzere; Ulu Önder Atatürk’ü ebedi istiratgahında ziyaret etmek amacıyla ilki 9 Kasım 2019 tarihinde olmak üzere “Ankara Gezisi” yapılması hususunda karar alınmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı.

2-      Belediyemizde norm kadrolarında Avukatlık Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 2 adet 1. dereceli Avukat kadroları karşılık gösterilerek 2 kişi Tam Zamanlı Avukat’ın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli statüde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

3-      ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Gültepe Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Gümüşçay Mahallesi, M22A22A1B pafta, 300 ada 2 no.lu parselin güneyindeki park alanında yer alan mevcut trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

4-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A16C2A pafta, 8196 ada, 1 no.lu parsel ve Kayalar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A16C2B pafta, 8197 ada, 1 no.lu parsel ile 8198 ada, 2 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanları ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

5-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Musa Mahallesi, M22A22C1B pafta, 2767 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmazın koruma alanında kalan, 2767 ada, 6-7-9 no.lu, 2768 ada, 6-7-8 no.lu ve 1440 ada, 15 no.lu parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.09.2019 tarih ve 9946 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

6-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Musa Mahallesi, M22A22C1A ve M22A22C1B paftalar, 4856 ada, 6 ve 7 parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmazın koruma alanında kalan, 4856 ada, 1-2-3-4-5 no.lu ve 4855 ada, 10-25 no.lu parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2019 tarih ve 9139 sayılı kararı ve 25.09.2019 tarih ve 9947 sayılı kararı doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

7-      Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sevindik Mahallesi sınırları içerisinde, M22A18D4D pafta, 4633 ada, 16 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

8-      Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

 

  28/10/2019

 

                     Şeniz DOĞAN

       Belediye Başkanı

         Meclis BaşkanıFotoğraflar
 

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri