T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
07.11.2019
    MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Tarih Karar No Birleşim Özet
1.11.2019 200 1 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, Atatürk Haftası olması münasebeti ile, Sosyal Belediyecilikte engelleri ortadan kaldıracak önemli projelerden birisi olan Engelsiz Yaşam Akademisi’ndeki engelli öğrencilerimiz ile yanlarında 1 (bir) yakını olmak üzere; Ulu Önder Atatürk’ü ebedi istiratgahında ziyaret etmek amacıyla ilki 9 Kasım 2019 tarihinde olmak üzere “Ankara Gezisi” yapılması hususunda karar alınmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 01/11/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
1.11.2019 201 1 Belediyemizde norm kadrolarında Avukatlık Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 2 adet 1. dereceli Avukat kadroları karşılık gösterilerek 2 kişi Tam Zamanlı Avukat’ın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli statüde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 01/11/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
1.11.2019 202 1 ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Gültepe Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Gümüşçay Mahallesi, M22A22A1B pafta, 300 ada 2 no.lu parselin güneyindeki park alanında yer alan mevcut trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 01/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.11.2019 203 1 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A16C2A pafta, 8196 ada, 1 no.lu parsel ve Kayalar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A16C2B pafta, 8197 ada, 1 no.lu parsel ile 8198 ada, 2 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanları ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 01/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.11.2019 204 1 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Musa Mahallesi, M22A22C1B pafta, 2767 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmazın koruma alanında kalan, 2767 ada, 6-7-9 no.lu, 2768 ada, 6-7-8 no.lu ve 1440 ada, 15 no.lu parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.09.2019 tarih ve 9946 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 01/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.11.2019 205 1 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Musa Mahallesi, M22A22C1A ve M22A22C1B paftalar, 4856 ada, 6 ve 7 parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmazın koruma alanında kalan, 4856 ada, 1-2-3-4-5 no.lu ve 4855 ada, 10-25 no.lu parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2019 tarih ve 9139 sayılı kararı ve 25.09.2019 tarih ve 9947 sayılı kararı doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 01/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
1.11.2019 206 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sevindik Mahallesi sınırları içerisinde, M22A18D4D pafta, 4633 ada, 16 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 01/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.11.2019 207 2 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, Atatürk Haftası” olması münasebeti ile; Sosyal Belediyecilikte engelleri ortadan kaldıracak önemli projelerden birisi olan Engelsiz Yaşam Akademisi’ndeki engelli öğrencilerimiz ile yanlarında 1 (bir) yakını olmak üzere; Ulu Önder Atatürk’ü ebedi istiratgahında ziyaret etmek amacıyla ilki 9 Kasım 2019 tarihinde olmak üzere “Ankara Gezisi” ne götürülmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  04/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.11.2019 208 2 2019 yılında İdaremizde boş bulunan 1. dereceli 2 adet Avukat kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek 2 personele 2019 yılı tam zamanlı sözleşme ücreti olarak; 2.968,00 TL, net aylık ücret olması kanaatiyle, sözleşmeli Avukat personellerin belirtilen Net ücret üzerinden çalıştırılması, ayrıca Devlet Memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu sözleşme ücreti yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran veya miktarda arttırılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  04/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.11.2019 209 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Gültepe Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Gümüşçay Mahallesi, M22A22A1B pafta, 300 ada 2 no.lu parselin güneyindeki park alanında yer alan mevcut trafo alanı ile ilgili hazırlanan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,474 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 04/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.11.2019 210 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A16C2A pafta, 8196 ada, 1 no.lu parsel ve Kayalar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy(Bozburun) Mahallesi, M22A16C2B pafta, 8197 ada, 1 no.lu parsel ile 8198 ada, 2 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanları ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,475 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 04/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.11.2019 211 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Musa Mahallesi, M22A22C1B pafta, 2767 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmazın koruma alanında kalan 2767 ada, 6-7-9 no.lu, 2768 ada, 6-7-8 no.lu ve 1440 ada, 15 no.lu parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.09.2019 tarih ve 9946 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,436 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden uygun görüş alınması şartıyla uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 04/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.11.2019 212 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Musa Mahallesi, M22A22C1A ve M22A22C1B paftalar, 4856 ada, 6 ve 7 parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmazın koruma alanında kalan, 4856 ada, 1-2-3-4-5 no.lu ve 4855 ada, 10-25 no.lu parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2019 tarih ve 9139 sayılı kararı ve 25.09.2019 tarih ve 9947 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,476 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği  talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden uygun görüş alınması şartıyla uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 04/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.11.2019 213 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sevindik Mahallesi sınırları içerisinde, M22A18D4D pafta, 4633 ada, 16 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,477 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği  talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 04/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
4.11.2019 214 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Şeniz DOĞAN’ın Belediye Meclisinin Aralık ayı olağan toplantısının “06 Aralık 2019 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 04/11/2019 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.
       


Fotoğraflar

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri