T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
09.01.2020
    OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
Tarih Karar No Birleşim Özet
3.1.2020 1 1 Adalet ve Kalkınma Partisi Gurubu adına teklif edilen adaylardan; Yavuz AKİ 24 oy, Cumhuriyet Halk Partisi Gurubu adına teklif edilen Serkan KAYA 17 oy, İbrahim ABUŞAHA 21 oy, İyi Parti Gurubu adına teklif edilen Ayhan ÇETİN 23 oy ve Milliyetçi Hareket Partisi Gurubu adına teklif edilen Hüseyin Fırat DAĞDEVİREN 24 oy almış olup, buna göre; Denetim Komisyonuna; Yavuz AKİ, Serkan KAYA, İbrahim ABUŞAHA, Ayhan ÇETİN ve Hüseyin Fırat DAĞDEVİREN üye olarak 03/01/2020 tarihinde seçilmişlerdir.  
3.1.2020 2 1 Belediyemizin 2018 yılı Sayıştay Denetimine ilişkin, Sayıştay Başkanlığı’nın 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu ve Kamu İdaresine Bildirilen Diğer Hususlar Raporu 12.12.2019 tarih ve E.19009844 sayılı yazıları ekinde Belediyemize gönderilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca 2018 yılı denetim sonuçları Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
3.1.2020 3 1 Belediyemiz norm kadrolarında Avukatlık Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 1. dereceli 3 adet Avukat kadrosu karşılık gösterilerek 3 Avukat’ın ve 7. Dereceli Ekonomist kadrosu karşılık gösterilerek 1 Ekonomist’in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli statüde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,  03/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
3.1.2020 4 1 Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık esasına göre hizmet veren Zabıta personeline ödenecek olan maktu mesai çalışma ücretinin belirlenmesine ilişkin Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’ın yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,  03/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
3.1.2020 5 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Adalet Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21B4D pafta, 366 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 03/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
3.1.2020 6 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Akkonak Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Karaman Mahallesi, M22A22D2B pafta, 4276 ada, 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 03/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.1.2020 7 2 2020 yılında İdaremizde boş bulunan 1. dereceli 3 adet Avukat kadrosu karşılık gösterilerek 3 Avukat’ın ve 7. Dereceli Ekonomist kadrosu karşılık gösterilerek 1 Ekonomist olarak istihdam edilmesine, istihdam edilecek tam zamanlı sözleşme ücreti olarak; Tam Zamanlı Avukat personellere 2.968,00 TL ve Ekonomist kadrosundaki personele 2.332,00 TL net aylık ücret olması kanaatiyle, sözleşmeli Personellerin yukarıdaki Net ücret üzerinden çalıştırılmasına, ayrıca Mahalli İdarelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşme ücretiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığınca genelge çıkarılması durumunda bu sözleşme ücreti yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran veya miktarda arttırılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 06/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.1.2020 8 2 Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan maktu mesai ücreti, 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 21/12/2019 tarih ve 7197 karar no.lu 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince, Belediyemiz zabıta personeline halen ödenmekte olan aylık 527,00.-TL (BeşyüzyirmiyediTürkLirası) maktu mesai ücretinin 01/01/2020 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere brüt 559,00.-TL (BeşyüzellidokuzTürkLirası)’na yükseltilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  06/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.1.2020 9 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Adalet Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21B4D pafta, 366 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,487 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin;  ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 06/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.1.2020 10 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Akkonak Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Karaman Mahallesi, M22A22D2B pafta, 4276 ada, 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,488 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; talep edilen plan değişikliği 4276 no.lu imar adasının tamamında bir çalışma yapılarak değerlendirilmesi gerektiğinden bu aşamada talebi uygun görmeyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 06/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.1.2020 11 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Şeniz DOĞAN’ın Belediye Meclisinin Şubat ayı olağan toplantısının “07 Şubat 2020 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 06/01/2020 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.


Fotoğraflar

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri