T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ
03.02.2020
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca 07 Şubat 2020 Cuma günü saat:17.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 

-          Yoklama ve toplantının açılışı,

1-      5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin e bendi gereğince Çakmak Mahallesinde bulunan M22a18d4a pafta, 239 ada, 1 parsel no.lu 3.451,85 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkulün satın alınması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

2-      5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin e bendi gereğince Yeşilyurt Mahallesinde bulunan M22a22a2c pafta, 4895 ada, 7 parsel no.lu 526,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkulün satın alınması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

3-      5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin e bendi gereğince Yeşilyurt Mahallesinde bulunan tapunun M22a22a3a pafta, 4532 ada, 6 parsel no.lu 323,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkul ile 4532 ada, 7 parsel no.lu 356,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkulün satın alınması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

4-      23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. Yıl Kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan “Tuvalim 23 Nisan’ı Anlatıyor” temalı İl genelindeki engelli öğrenciler arasında düzenlenecek olan resim yarışması sonucu dereceye giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesi hususuna ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı.

5-      2020 yılının “Denizli Yılı” olarak kabulü ile bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin belediyeler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve her türlü protokolü imzalamak üzere Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün yazısı.

6-      Belediye meclisimiz tarafından 05/08/2019 tarih ve 149 sayılı karar ile onaylanan Sınırlı Sorumlu Merkezefendi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine kurucu ortak olunması ibaresinin ortak olunması şeklinde tashih kararı alınması hususuna ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı.

7-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Kayalar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A16C2B pafta, 8194 ada, 1 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

8-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Adalet Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21A3B pafta, 7959 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

9-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A22A4C ve M22A22A4D paftalar, 343 ada, 3-4-5 ve 6 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

10-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A22D1A ve M22A21C2B paftalar, 5502 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

11-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Barutçular Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21D1B pafta, 399 Ada, 1 no.lu Parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

12-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A22A4D pafta, 7816 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

13-  Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

 

 

 

 

 03/02/2020

 

                     Şeniz DOĞAN

       Belediye Başkanı

         Meclis BaşkanıFotoğraflar

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri