T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
14.02.2020
    ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
Tarih Karar No Birleşim Özet
7.2.2020 12 1 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin e bendi gereğince Çakmak Mahallesinde bulunan M22a18d4a pafta, 239 ada, 1 parsel no.lu 3.451,85 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkulün satın alınması hususunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,  07/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.2.2020 13 1 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin e bendi gereğince Yeşilyurt Mahallesinde bulunan M22a22a2c pafta, 4895 ada, 7 parsel no.lu 526,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkulün satın alınması hususunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,  07/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.2.2020 14 1 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin e bendi gereğince Yeşilyurt Mahallesinde bulunan tapunun M22a22a3a pafta, 4532 ada, 6 parsel no.lu 323,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkul ile 4532 ada, 7 parsel no.lu 356,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkulün satın alınması hususunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,  07/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.2.2020 15 1  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. Yıl Kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan “Tuvalim 23 Nisan’ı Anlatıyor” temalı İl genelindeki engelli öğrenciler arasında düzenlenecek olan resim yarışması sonucu dereceye giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesi hususunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,  07/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.2.2020 16 1 2020 yılının “Denizli Yılı” olarak kabulü ile bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin belediyeler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve her türlü protokolü imzalamak üzere Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesi hususunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,  07/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.2.2020 17 1 Belediye meclisimiz tarafından 05/08/2019 tarih ve 149 sayılı karar ile onaylanan Sınırlı Sorumlu Merkezefendi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine kurucu ortak olunması ibaresinin ortak olunması şeklinde tashih kararı alınması hususunun incelenmek üzere Kadın, Aile ve Engelli Komisyonuna havale edilmesine,  07/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.2.2020 18 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Kayalar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A16C2B pafta, 8194 ada, 1 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 07/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.2.2020 19 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Adalet Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21A3B pafta, 7959 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 07/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.2.2020 20 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A22A4C ve M22A22A4D paftalar, 343 ada, 3-4-5 ve 6 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 07/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.2.2020 21 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A22D1A ve M22A21C2B paftalar, 5502 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 07/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.2.2020 22 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Barutçular Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21D1B pafta, 399 Ada, 1 no.lu Parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 07/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.2.2020 23 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A22A4D pafta, 7816 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 07/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
7.2.2020 24 1 Denizli Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, 1/25000 Ölçekli Denizli Kent Bütünü Nazım İmar Planına Plan Notlarının eklenmesi ile ilgili, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2019 tarih ve 776 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında karar alınmasına ilişkin Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 07/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.2.2020 25 1 5393 sayılı kanunun 18 inci maddesinin e bendi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” hükmü gereğince Çakmak mahallesinde bulunan M22a18d4a pafta, 239 ada, 1 parsel no.lu 3.451,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkulün satın alınması hususunda gerekli işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  10/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.2.2020 26 1 5393 sayılı kanunun 18 inci maddesinin e bendi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” hükmü gereğince Yeşilyurt mahallesinde bulunan M22a22a2c pafta, 4895 ada, 7 parsel no.lu 526,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkulün satın alınması hususunda gerekli işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  10/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.2.2020 27 1 393 sayılı kanunun 18 inci maddesinin e bendi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” hükmü gereğince Yeşilyurt mahallesinde bulunan tapunun M22a22a3a pafta, 4532 ada, 6 parsel no.lu 323,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkul ile 4532 ada, 7 parsel no.lu 356,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkulün satın alınması hususunda gerekli işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  10/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.2.2020 28 1 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan “Tuvalim 23 Nisan’ı Anlatıyor” temalı İl genelindeki engelli öğrenciler arasında düzenlenecek olan resim yarışması sonucu; Birinciye 1.500,00 TL, İkinciye 1.000,00 TL, Üçüncüye 750,00 TL ödül verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  10/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.2.2020 29 1 020 yılının “Denizli Yılı” olarak kabulü ile bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin belediyeler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve her türlü protokolü imzalamak üzere Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  10/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.2.2020 30 1 Belediye meclisimiz tarafından 05/08/2019 tarih ve 149 sayılı karar ile onaylanan Sınırlı Sorumlu Merkezefendi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine kurucu ortak olunması ibaresinin ortak olunması şeklinde tashih edilmesini uygun gören Kadın, Aile ve Engelli Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 10/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.2.2020 31 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Kayalar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A16C2B pafta, 8194 ada, 1 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,494 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 10/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.2.2020 32 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Adalet Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21A3B pafta, 7959 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,495 plan işlem numarasıyla kayıtlı  uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 7959 ada, 1 no.lu parselin yakın çevresi 4 kat ve 5 kat olarak planlı olduğundan, söz konusu parselin yapılaşma şartının 5 kattan 10 kata çıkarılması nedeniyle talep edilen plan değişikliği mevcut yapı siluetini, plan bütünlüğünü bozucu ve emsal teşkil edici nitelik taşıdığından, söz konusu parsele ait plan değişikliği talebini uygun görmeyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 12 red oya karşılık, 19 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 10/02/2020 tarihinde karar verildi.
10.2.2020 33 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A22A4C ve M22A22A4D paftalar, 343 ada, 3-4-5 ve 6 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,496 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 4.fıkrasında “Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır.” denildiğinden 20 metrelik yola bakan parsellerin 5 kat yapılaşma şartında olması ve diğer yola cepheli parsellerin 2 kat yapılaşma şartında olması ve cadde üzerindeki silüetin bozulmaması ve binaların güneşten faydalanmalarının etkilenmemesi için 343 nolu imar adasının kuzeybatısında yer alan 10 metrelik yoldan 5 metre olarak önerilen yapı yaklaşma mesafesinin 15 metre olarak düzenlenerek, düzenlendiği şekli ile uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 10/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.2.2020 34 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A22D1A ve M22A21C2B paftalar, 5502 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,497 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 5502 ada, 1 no.lu parselin çevresi h: 6.50 metre olarak planlı olduğundan, söz konusu parselde talep edilen plan değişikliğinin mevcut yapı siluetini, plan bütünlüğünü bozucu ve emsal teşkil edici nitelik taşıdığından, söz konusu parsele ait plan değişikliği talebini uygun görmeyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 4 çekimser oya karşılık, 27 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 10/02/2020 tarihinde karar verildi.
10.2.2020 35 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A22A4D pafta, 7816 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,465 plan işlem numarasıyla kayıtlı  uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 9 red oy ve 4 çekimser oya karşılık, 18 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 10/02/2020 tarihinde karar verildi.
10.2.2020 36 1 Denizli İli, Merkezefendi Belediye sınırları içerisindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan hükümleri belirlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,499 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hükümleri ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 10/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
10.2.2020 37 1 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Şeniz DOĞAN’ın Belediye Meclisinin Mart ayı olağan toplantısının “06 Mart 2020 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 10/02/2020 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.


Fotoğraflar

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri