T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
12.03.2020
    MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
Tarih Karar No Birleşim Özet
6.3.2020 38 1 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yıl Kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan “Atatürk ve Çocuk” temalı İlçemiz genelindeki İlkokul (1.2.3.4. sınıflar) öğrencileri arasında düzenlenecek olan resim ve şiir yarışması sonucu alan başına dereceye giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesi hususunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,  06/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.3.2020 39 1 04-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek olan IFAT Çevre Teknolojileri Fuarında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih COŞKUN, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali BECEREN ve Çevre Yüksek Mühendisi İbrahim Engin DEMİRCİ’nin Atık Yönetimi, Atık ve Geri Dönüşümü vb. konularda incelemelerde bulunmak üzere görevlendirilmelerini, ulaşım (uçak) ve konaklama masraflarının Belediyemizin ilgili bütçesinde karşılanması hususunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,  06/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.3.2020 40 1 Denizli Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerinin bulunduğu, Denizli İli Merkezefendi İlçesi, Bereketler Mahallesi; 549 Ada, 1 No.lu parselin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi hususunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine,  06/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.3.2020 41 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, 5561, 5562, 5565, 5567 ve 5568 no.lu imar adaları ile ilgili, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.3.2020 42 1 ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi, M22A21A3B pafta, 1035 no.lu parseldeki bina altı adlı trafo alanının yer değişikliği ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.3.2020 43 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Barutçular Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21D1B pafta, 399 Ada, 1 no.lu Parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,498 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; 20 Şubat 2020 gün ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Ek Madde 8’e istinaden gerekli incelemeler yapılması gerektiğinden dosyanın dairesine iade edilmesini uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne 06/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.3.2020 44 2 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan “Atatürk ve Çocuk” temalı İlçemiz genelindeki İlkokul (1.2.3.4. sınıflar) öğrencileri arasında düzenlenecek olan resim ve şiir yarışması sonucu; alan başına, Birinciye 1.500,00 TL (BinbeşyüzTürkLirası), İkinciye 1.000,00 TL (BinTürkLirası), Üçüncüye 750,00 TL (YediyüzelliTürkLirası) ödül verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  09/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.3.2020 45 2 04-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek olan IFAT Çevre Teknolojileri Fuarında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih COŞKUN, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali BECEREN ve Çevre Yüksek Mühendisi İbrahim Engin DEMİRCİ’nin Atık Yönetimi, Atık ve Geri Dönüşümü vb. konularda incelemelerde bulunmak üzere görevlendirilmelerini, ulaşım (uçak) ve konaklama masraflarının Belediyemizin ilgili bütçesinde karşılanmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  09/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.3.2020 46 2 Denizli Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerinin bulunduğu, Denizli İli Merkezefendi İlçesi, Bereketler Mahallesi; 549 Ada, 1 No.lu parselin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesini uygun gören İdari ve Diğer İşler Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  10 red oya karşılık, 23 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 09/03/2020 tarihinde karar verildi.
9.3.2020 47 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, 5561, 5562, 5565, 5567 ve 5568 no.lu imar adaları ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-20721245 plan işlem numarasıyla kayıtlı  uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünü uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.3.2020 48 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi, M22A21A3B pafta, 1035 no.lu parseldeki bina altı adlı trafo alanının yer değişikliği ile ilgili hazırlanan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-20511607 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.3.2020 49 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Şeniz DOĞAN’ın Belediye Meclisinin Nisan ayı olağan toplantısının “03 Nisan 2020 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne;  Belediye Meclisinin 09/03/2020 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.


Fotoğraflar

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri