T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa İhale İlanları


YENİMAHALLE MARKET İLANI - 18.07.2019
19.06.2019
   

 

İ L A N

 

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait,

ADRES

FAALİ YET KONUSU

MUHAMMEN BEDEL (Aylık)

GEÇİCİ TEMİNAT %3

İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ

SÜRE

Yenimahalle 5037 sok.No:1A

251,13

Market

 5.000,00-TL

    +KDV

5.400,00-TL

18.07.2019

16.30

3 yıl

 

Belirtilen işyeri 2886 Sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

Konu yerin geçici teminatı, ihale tarih ve saati yukarıda belirtilmiş olup, ihalesi Merkezefendi Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

 

Gerçek kişi;

a ) Tebligat adresi

b) Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ile beraber),

c) İkametgâh belgesi (aslı),

d) Başkası adına katılacak olanlar Noterden tasdikli Vekâletname ile vekile ait nüfus            cüzdanı fotokopisi(aslı ile beraber),

e) Geçici teminat.

 

Tüzel kişi;

       a ) Tebligat adresi

b) Şirket yetki belgesi, İmza sirküleri,

c) Ticaret Sicil Gazetesi,

d) Ticaret Sicil Tasdiknamesi

e) Faaliyet Belgesi

f) Nüfus Cüzdan fotokopileri (aslı ile beraber)

g) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi

   

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Merkezefendi Belediye Encümeni’ne müracaatları ilan olunur.Fotoğraflar
 

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri