T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa İhale İlanları


İŞYERİ (KAHVEHANE VE PARK) KİRA İLANI
26.09.2019
   

 

İ L A N

 

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait, tabloda özellikleri açıkça belirtilen işyerleri 2886 Sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

Konu yerin geçici teminatları, ihale tarih ve saati aşağıda belirtilmiş olup, ihalesi Merkezefendi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

 

Gerçek kişi;

a) Tebligat adresi

b) Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ile beraber),

c) İkametgâh belgesi (aslı),

d) Başkası adına katılacak olanlar Noterden tasdikli Vekâletname ile vekile ait nüfus            cüzdanı fotokopisi(aslı ile beraber),

e) Geçici teminat.

 

Tüzel kişi;

       a) Tebligat adresi

b) Şirket yetki belgesi, İmza sirküleri,

c) Ticaret Sicil Gazetesi,

d) Ticaret Sicil Tasdiknamesi

e) Faaliyet Belgesi

f) Nüfus Cüzdan fotokopileri (aslı ile beraber)

g) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi

   

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Merkezefendi Belediye Encümeni’ne müracaatları ilan olunur.

 

 

 

ADRES

m2

FAALİYET KONUSU

MUHAMMEN BEDEL (Aylık)

Geçici Teminat (%3)

İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ

SÜRE

Başkarcı Mahallesi Belediye Meydan Kahvehanesi

135 m2

Kahvehane

5.100,00-TL + KDV

3.672,00-TL

17.10.2019

16:00

24 Ay

Karaman Mahallesi 1719 Sokak No:28/A

60 m2

Park ve Kahvehane

3.375,00-TL + KDV

2.430,00-TL

17.10.2019

16:15

24 AyFotoğraflar

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri