T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa İhale İlanları


İŞYERİ KİRA İLANI
18.11.2019
   

İ L A N

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda nitelikleri belirtilen işyeri 2886 Sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

Konu yerin geçici teminatı, ihale tarih ve saati aşağıda belirtilmiş olup, ihalesi Merkezefendi Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

KATILIMCILARDAN İSTENEN BELGELER:

Gerçek kişi;

a ) Tebligat adresi ve İkametgâh Belgesi(aslı),

b)  Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ile beraber),

c)  Başkası adına katılacak olanlar Noterden tasdikli Vekâletname ile vekile ait nüfus           cüzdanı fotokopisi(aslı ile beraber),

d)  Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

e)  Merkezefendi Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)

Tüzel kişi;

       a ) Tebligat adresi

b) Şirket yetki belgesi, İmza sirküleri,

c) Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi

d) Nüfus Cüzdan fotokopileri (aslı ile beraber)

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya teminat mektubu

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi

g) Merkezefendi Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)    Sıra No

ADRES

FAALİYET KONUSU

MUHAMMEN BEDEL (Aylık)

GEÇİCİ TEMİNAT %3

İHALE GÜNÜ ve SAATİ

SÜRE

1

Çeltikçi Mahallesi Köy Meydanı

100

Kahvehane

 205,00-TL

    +KDV

221,40-TL

12.12.2019

15.00

36 Ay

2

Kumkısık Mah. Köy Meydanı

105

Kahvehane

150,00-TL+KDV

162,00-TL

12.12.2019

15.10

36 Ay

3

Aşağışamlı Mah. Atatürk Cad.No:2

30

Market

290,00-TL

313,20-TL

12.12.2019 15.20

36 Ay

4

Aşağışamlı Mah. Atatürk Cad.No:2/B

17

Berber

185,00-TL

199,80-TL

12.12.2019 15.30

36 Ay

5

Selçukbey Mah.535 Sok.No:24

90

Park ve Büfe

2.500,00-TL+KDV

2.700,00-TL

12.12.2019 15.40

36 Ay

6

Servergazi Mah.406 Sok.No:1

11

      Büfe

450,00-TL+KDV

486,00-TL

12.12.2019 15.50

36 Ay

7

Sümer Mah.2464 Sok.No:Bila

50

Park ve Büfe

1.100,00-TL+KDV

1.188,00-TL

12.12.2019 16.00

36 Ay

8

Yenişehir Mah. Zaferiye Abalıoğlu Altı

13978

Park ve 2 adet Büfe

750,00-TL+KDV

810,00-TL

12.12.2019 16.10

36 Ay

9

Yenişehir Mah. Ş.J.Kom.Teğ.Adem BURAN Cad.

80

Park ve Büfe

300,00-TL+KDV

324,00-TL

12.12.2019 16.20

36 Ay

10

Adalet Mah. Albayrak Bulvarı No:1

60

Park Kafeterya

4.250,00-TL+KDV

4.590,00-TL

12.12.2019 15.30

36 Ay
Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Merkezefendi Belediye Encümeni’ne müracaatları ilan olunur.Fotoğraflar

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri