T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa İhale İlanları


İŞYERİ KİRA İLANI
21.02.2020
   

 

 

İ L A N

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda nitelikleri belirtilen işyeri 2886 Sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

Konu yerin geçici teminatı, ihale tarih ve saati aşağıda belirtilmiş olup, ihalesi Merkezefendi Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

KATILIMCILARDAN İSTENEN BELGELER:

Gerçek kişi;

a ) Tebligat adresi ve İkametgâh Belgesi(aslı),

b)  Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ile beraber),

c)  Başkası adına katılacak olanlar Noterden tasdikli Vekâletname ile vekile ait nüfus           cüzdanı fotokopisi(aslı ile beraber),

d)  Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

e)  Merkezefendi Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)

Tüzel kişi;

       a ) Tebligat adresi

b) Şirket yetki belgesi, İmza sirküleri,

c) Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi

d) Nüfus Cüzdan fotokopileri (aslı ile beraber)

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya teminat mektubu

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi

g) Merkezefendi Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)    

 

Sıra No

ADRES

FAALİYET KONUSU

MUHAMMEN BEDEL (Aylık)

GEÇİCİ TEMİNAT %3

İHALE GÜNÜ ve SAATİ

SÜRE

1

Şemikler Mahallesi 3007 Sokak Şehit Emniyet Müdürü İlhan Şener Parkı

 

35

Park         ve         Büfe

500,00TL  +KDV

540,00-TL

12.03.2020

16:00

 

36 Ay

2

Muratdede Mah. 228 Sokak No:5

 

39

Dükkan

330,00TL

356,40-TL

12.03.2020

16:10

 

36 Ay

3

Mehmet Akif Ersoy Mah.

7.Sokak No:2/1A

 

10

Büfe

400,00-TL +KDV

432,00-TL

12.03.2020

16:20

 

36 Ay

4

1200 Evler Mahallesi 2007 Sokak No:5/1

 

175

Çay Bahçesi    ve Kafeterya

550,00-TL        + KDV

594,00-TL

12.03.2020

16:30

 

36 Ay

5

Gültepe Mahallesi Gümüşler Parkı

 

320 m2 Kafeterya ve

1125 m2 Halısaha

Kafeterya ve          Halı Saha

4.500,00TL  +KDV

 

4.860,00-TL

12.03.2020

16:40

 

36 Ay

 

 

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Merkezefendi Belediye Encümeni’ne müracaatları ilan olunur.Fotoğraflar

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri