Faaliyet Bilgileri

Stratejik Plan
2020-2024 Stratejik Planı
İNCELE
Performans Programları
2024 Performans Programı
İNCELE
2023 Performans Programı
İNCELE
2022 Performans Programı
İNCELE
2021 Performans Programı
İNCELE
2020 Performans Programı
İNCELE
Ücret Tarifesi
2024 Ücret Tarifesi
İNCELE
Faaliyet Raporları
2023 Faaliyet Raporu
İNCELE
2022 Faaliyet Raporu
İNCELE
2021 Faaliyet Raporu
İNCELE
2020 Faaliyet Raporu
İNCELE
2019 Faaliyet Raporu
İNCELE
Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporları
2023 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
İNCELE
Sayıştay Raporları
2022 Sayıştay Raporu
İNCELE
2021 Sayıştay Raporu
İNCELE
2018 Sayıştay Raporu
İNCELE
Yönetmelikler & Standartlar
Hizmet Standartları
İNCELE
Emir ve Yasaklar Yönetmeliği
İNCELE
Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği
İNCELE
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
İNCELE